Kalkınmanın Finansmanı (Funding For Development) Ergül Halisçelik

Kalkınmanın Finansmanı (Funding For Development)
Ergül Halisçelik

45,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786053130062
841790
Kalkınmanın Finansmanı (Funding For Development)
Kalkınmanın Finansmanı (Funding For Development)
Turhan Kitabevi
45.00

Bölüm 1: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlar ve Türkiye ile İlişkileri

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Tarihçe

Faaliyetler

Fon Türleri

Türkiye İlişkileri

18'inci Stand-By Düzenlemesi

19'uncu Stand-By Düzenlemesi

Dünya Bankası

Tarihçe

Misyon

Dünya Bankası Grubu Kurumları ve 2008 Mali Yılı Faaliyetleri

IBRD

MIGA

ICSID

Dünya Bankası ve Binyıl Kalkınma Hedefleri

2008 Mali Yılında Dünya Bankasının Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Fon Türleri

Dünya Bankası-Türkiye İlişkileri

Avrupa Birliği

Tarihçe

Avrupa Birliği'nin Misyonu

AB Kurumları

Üye Ülkeler ve Genişleme

Aday Ülkeler ve Potansiyel Aday Ülkeler

Kopenhag ve Maastricht Kriterleri

Fon Türleri

İnsani Yardım ve Makro Mali Yardım

AB – Türkiye İlişkileri

Bölüm 2: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlarının
Son Dönemlerdeki İşbirliği

Giriş

IMF – Dünya Bankası – AB İşbirliği

Giriş

Binyıl Kalkınma Hedefleri

Borçların Hafifletilmesi

Ekonomik Krize Yanıtlar

AB-IMF İşbirliği

AB-Dünya Bankası İşbirliği

Avrupa Birliğine Katılım ve Dünya Bankası

Afrika'da Avrupa Birliği ve Dünya Bankası Ortaklığı

Orta Doğu-Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde
AB ve Dünya Bankası Ortaklığı

Güven Fonları

IMF - Dünya Bankası İşbirliği

Banka-Fon İşbirliği Üzerine Dış İnceleme Komitesinin Raporu

İşbirliğinin Geliştirilmesi: Ortak Yönetim Eylem Planı

Uluslararası Yardım Etkinliği Hareketleri

Kalkınmanın Finansmanı Konusunda Uluslararası Konferans,
Monterrey Meksika, Mart 2002

Roma Yüksek Düzey Forumu, Şubat 2003

Paris Yüksek Düzey Forumu, Mart 2005

Accra Yüksek Düzey Forumu, Eylül 2008

Bölüm 3: Türkiye Ekonomisine İlişkin Arka Plan Bilgileri

Temel Ekonomik Göstergeler

Kalkınma Planları ve Türkiye'nin Öncelikleri

Türkiye'de Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlarla İlişkili Kamu Kurumları

Dünya Bankası

Avrupa Birliği

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Bölüm 4: Sonuçlar ve Öneriler

İşbirliği Olanakları

Küreselleşme

Mevcut Finansal Kriz

Tamamlayıcı Misyonlar

Borç Yardımı - Afrika

Binyıl Kalkınma Hedefleri

Türkiye'nin Dokuzuncu Kalkınma Planı

IMF Stand-By Düzenlemeleri

Türk Kamu Kuruluşları Arasında Koordinasyon

Öneriler0

Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlar için Öneriler0

Türkiye için Öneriler2

Daha Fazla Araştırma Yapılabilecek Konular İçin Öneriler6

EK 1: Yoksulluk Düzeylerinde Bölgesel Farklılıklar7

EK 2: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşların Net Finansal Akışları8

EK 3: Binyıl Kalkınma Hedefleri1

EK 4: Ortak Eylem Planı3

EK 5: AB Finansman Sistemi (2007)7

EK 6: Paris Deklarasyonu Göstergeleri8

Ek 7: Türkiye'nin Önemli Ekonomik Göstergeleri1

EK 8: Dünya Bankasının Türkiye'de Önemli Kalkınma Ortakları
(CPS 2008-2011)6

Kaynakça7

Chapter 1: International Funding Organizations and
their Relations with Turkey

International Monetary Fund

History

Activities

Types of Funds

Turkey Relations

18th Stand-By Arrangement

19th Stand-By Arrangement

World Bank

History

Mission

World Bank Group Institutions and FY08 Activities

IBRD

IDA

MIGA

ICSID

World Bank and the Millennium Development Goals

Evaluation of World Bank Operations in FY 2008

Types of Funds

World Bank-Turkey Relations

European Union

History

Mission of the European Union

EU Institutions

Member Countries and Enlargement

Copenhagen and Maastricht Criteria

Types of Funds

EU – Turkey Relations

Chapter 2: Recent Collaboration of
International Funding Organizations

Introduction

IMF – World Bank – EU Collaboration

Introduction

Millennium Development Goals

Debt Relief

Responses to the Economic Crisis

EU-IMF Collaboration

EU-World Bank Collaboration

European Union Accession and the World Bank

European Union and World Bank partnership in Africa

European Union and World Bank partnership in Middle East- Southern Mediterranean and North Africa Region

Trust Funds

IMF - World Bank Collaboration

Report of the External Review Committee on Bank-Fund Collaboration

Enhancing Collaboration: Joint Management Action Plan

International Aid Effectiveness Movements

International Conference on Financing for Development, Monterrey Mexico, March 2002

Rome High Level Forum, February 2003

Paris High Level Forum, March 2005

Accra High Level Forum, September 2008

Chapter 3: Background Information on the
Turkish Economy

Key Economic Indicators

Development Plans and Turkey's Priorities

Government Agencies in Turkey Related with the
International Funding Organizations

World Bank

European Union

International Monetary Fund

Chapter 4: Conclusions and Recommendations

Opportunities for Collaboration

Globalization

Current Financial Crisis

Complementary Missions

Debt Relief – Africa

Millennium Development Goals

Turkey's Ninth Development Plan

IMF Stand-By Arrangements

Coordination among Turkish Government Organizations

Recommendations

Recommendations for International Funding Organizations

Recommendations for Turkey

Recommendations for Further Research Issues2

Appendix 1: Regional Disparities in Poverty Levels4

Appendix 2: International Funding Organizations' Net
Financial Flows5

Appendix 3: Millennium Development Goals8

Appendix 4: Joint Activity Plan0

Appendix 5: EU Funding System 20074

Appendix 6: Paris Declaration Indicators5

Appendix 7: Important Economic Indicators of Turkey9

Appendix 8: World Bank Major Development Partners in Turkey (CPS 2008-2011)3

Bibliography5

 • Açıklama
  • Bölüm 1: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlar ve Türkiye ile İlişkileri

   Uluslararası Para Fonu (IMF)

   Tarihçe

   Faaliyetler

   Fon Türleri

   Türkiye İlişkileri

   18'inci Stand-By Düzenlemesi

   19'uncu Stand-By Düzenlemesi

   Dünya Bankası

   Tarihçe

   Misyon

   Dünya Bankası Grubu Kurumları ve 2008 Mali Yılı Faaliyetleri

   IBRD

   MIGA

   ICSID

   Dünya Bankası ve Binyıl Kalkınma Hedefleri

   2008 Mali Yılında Dünya Bankasının Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

   Fon Türleri

   Dünya Bankası-Türkiye İlişkileri

   Avrupa Birliği

   Tarihçe

   Avrupa Birliği'nin Misyonu

   AB Kurumları

   Üye Ülkeler ve Genişleme

   Aday Ülkeler ve Potansiyel Aday Ülkeler

   Kopenhag ve Maastricht Kriterleri

   Fon Türleri

   İnsani Yardım ve Makro Mali Yardım

   AB – Türkiye İlişkileri

   Bölüm 2: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlarının
   Son Dönemlerdeki İşbirliği

   Giriş

   IMF – Dünya Bankası – AB İşbirliği

   Giriş

   Binyıl Kalkınma Hedefleri

   Borçların Hafifletilmesi

   Ekonomik Krize Yanıtlar

   AB-IMF İşbirliği

   AB-Dünya Bankası İşbirliği

   Avrupa Birliğine Katılım ve Dünya Bankası

   Afrika'da Avrupa Birliği ve Dünya Bankası Ortaklığı

   Orta Doğu-Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde
   AB ve Dünya Bankası Ortaklığı

   Güven Fonları

   IMF - Dünya Bankası İşbirliği

   Banka-Fon İşbirliği Üzerine Dış İnceleme Komitesinin Raporu

   İşbirliğinin Geliştirilmesi: Ortak Yönetim Eylem Planı

   Uluslararası Yardım Etkinliği Hareketleri

   Kalkınmanın Finansmanı Konusunda Uluslararası Konferans,
   Monterrey Meksika, Mart 2002

   Roma Yüksek Düzey Forumu, Şubat 2003

   Paris Yüksek Düzey Forumu, Mart 2005

   Accra Yüksek Düzey Forumu, Eylül 2008

   Bölüm 3: Türkiye Ekonomisine İlişkin Arka Plan Bilgileri

   Temel Ekonomik Göstergeler

   Kalkınma Planları ve Türkiye'nin Öncelikleri

   Türkiye'de Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlarla İlişkili Kamu Kurumları

   Dünya Bankası

   Avrupa Birliği

   Uluslararası Para Fonu (IMF)

   Bölüm 4: Sonuçlar ve Öneriler

   İşbirliği Olanakları

   Küreselleşme

   Mevcut Finansal Kriz

   Tamamlayıcı Misyonlar

   Borç Yardımı - Afrika

   Binyıl Kalkınma Hedefleri

   Türkiye'nin Dokuzuncu Kalkınma Planı

   IMF Stand-By Düzenlemeleri

   Türk Kamu Kuruluşları Arasında Koordinasyon

   Öneriler0

   Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlar için Öneriler0

   Türkiye için Öneriler2

   Daha Fazla Araştırma Yapılabilecek Konular İçin Öneriler6

   EK 1: Yoksulluk Düzeylerinde Bölgesel Farklılıklar7

   EK 2: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşların Net Finansal Akışları8

   EK 3: Binyıl Kalkınma Hedefleri1

   EK 4: Ortak Eylem Planı3

   EK 5: AB Finansman Sistemi (2007)7

   EK 6: Paris Deklarasyonu Göstergeleri8

   Ek 7: Türkiye'nin Önemli Ekonomik Göstergeleri1

   EK 8: Dünya Bankasının Türkiye'de Önemli Kalkınma Ortakları
   (CPS 2008-2011)6

   Kaynakça7

   Chapter 1: International Funding Organizations and
   their Relations with Turkey

   International Monetary Fund

   History

   Activities

   Types of Funds

   Turkey Relations

   18th Stand-By Arrangement

   19th Stand-By Arrangement

   World Bank

   History

   Mission

   World Bank Group Institutions and FY08 Activities

   IBRD

   IDA

   MIGA

   ICSID

   World Bank and the Millennium Development Goals

   Evaluation of World Bank Operations in FY 2008

   Types of Funds

   World Bank-Turkey Relations

   European Union

   History

   Mission of the European Union

   EU Institutions

   Member Countries and Enlargement

   Copenhagen and Maastricht Criteria

   Types of Funds

   EU – Turkey Relations

   Chapter 2: Recent Collaboration of
   International Funding Organizations

   Introduction

   IMF – World Bank – EU Collaboration

   Introduction

   Millennium Development Goals

   Debt Relief

   Responses to the Economic Crisis

   EU-IMF Collaboration

   EU-World Bank Collaboration

   European Union Accession and the World Bank

   European Union and World Bank partnership in Africa

   European Union and World Bank partnership in Middle East- Southern Mediterranean and North Africa Region

   Trust Funds

   IMF - World Bank Collaboration

   Report of the External Review Committee on Bank-Fund Collaboration

   Enhancing Collaboration: Joint Management Action Plan

   International Aid Effectiveness Movements

   International Conference on Financing for Development, Monterrey Mexico, March 2002

   Rome High Level Forum, February 2003

   Paris High Level Forum, March 2005

   Accra High Level Forum, September 2008

   Chapter 3: Background Information on the
   Turkish Economy

   Key Economic Indicators

   Development Plans and Turkey's Priorities

   Government Agencies in Turkey Related with the
   International Funding Organizations

   World Bank

   European Union

   International Monetary Fund

   Chapter 4: Conclusions and Recommendations

   Opportunities for Collaboration

   Globalization

   Current Financial Crisis

   Complementary Missions

   Debt Relief – Africa

   Millennium Development Goals

   Turkey's Ninth Development Plan

   IMF Stand-By Arrangements

   Coordination among Turkish Government Organizations

   Recommendations

   Recommendations for International Funding Organizations

   Recommendations for Turkey

   Recommendations for Further Research Issues2

   Appendix 1: Regional Disparities in Poverty Levels4

   Appendix 2: International Funding Organizations' Net
   Financial Flows5

   Appendix 3: Millennium Development Goals8

   Appendix 4: Joint Activity Plan0

   Appendix 5: EU Funding System 20074

   Appendix 6: Paris Declaration Indicators5

   Appendix 7: Important Economic Indicators of Turkey9

   Appendix 8: World Bank Major Development Partners in Turkey (CPS 2008-2011)3

   Bibliography5

   Stok Kodu
   :
   9786053130062
   Boyut
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   270
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   22,50   
   45,00   
   3
   15,00   
   45,00   
   4
   12,22   
   48,90   
   5
   9,94   
   49,68   
   6
   8,43   
   50,57   
   7
   7,36   
   51,53   
   8
   6,58   
   52,63   
   9
   5,92   
   53,32   
   10
   5,47   
   54,70   
   11
   5,03   
   55,35   
   12
   4,67   
   56,03   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   22,50   
   45,00   
   3
   15,00   
   45,00   
   4
   12,22   
   48,90   
   5
   9,94   
   49,68   
   6
   8,43   
   50,57   
   7
   7,36   
   51,53   
   8
   6,58   
   52,63   
   9
   5,92   
   53,32   
   10
   5,47   
   54,70   
   11
   5,03   
   55,35   
   12
   4,67   
   56,03   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   22,50   
   45,00   
   3
   15,00   
   45,00   
   4
   12,22   
   48,90   
   5
   9,94   
   49,68   
   6
   8,43   
   50,57   
   7
   7,36   
   51,53   
   8
   6,58   
   52,63   
   9
   5,92   
   53,32   
   10
   5,47   
   54,70   
   11
   5,03   
   55,35   
   12
   4,67   
   56,03   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   22,50   
   45,00   
   3
   15,00   
   45,00   
   4
   12,22   
   48,90   
   5
   9,94   
   49,68   
   6
   8,43   
   50,57   
   7
   7,36   
   51,53   
   8
   6,58   
   52,63   
   9
   5,92   
   53,32   
   10
   5,47   
   54,70   
   11
   5,03   
   55,35   
   12
   4,67   
   56,03   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   22,50   
   45,00   
   3
   15,00   
   45,00   
   4
   12,22   
   48,90   
   5
   9,94   
   49,68   
   6
   8,43   
   50,57   
   7
   7,36   
   51,53   
   8
   6,58   
   52,63   
   9
   5,92   
   53,32   
   10
   5,47   
   54,70   
   11
   5,03   
   55,35   
   12
   4,67   
   56,03   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   22,50   
   45,00   
   3
   15,00   
   45,00   
   4
   12,22   
   48,90   
   5
   9,94   
   49,68   
   6
   8,43   
   50,57   
   7
   7,36   
   51,53   
   8
   6,58   
   52,63   
   9
   5,92   
   53,32   
   10
   5,47   
   54,70   
   11
   5,03   
   55,35   
   12
   4,67   
   56,03   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   45,00   
   45,00   
   2
   22,50   
   45,00   
   3
   15,00   
   45,00   
   4
   12,22   
   48,90   
   5
   9,94   
   49,68   
   6
   8,43   
   50,57   
   7
   7,36   
   51,53   
   8
   6,58   
   52,63   
   9
   5,92   
   53,32   
   10
   5,47   
   54,70   
   11
   5,03   
   55,35   
   12
   4,67   
   56,03   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat