9786057858207
818464
Sosyal Politika
Sosyal Politika Teori, Politika ve Uygulamalar
Umuttepe Yayınları
44.00

Küreselleşme ile birlikte gelir dağılımındaki adaletsizliğin, işsizliğin ve yoksulluğun artması sosyal ve ekonomik açıdan derinleşen bir sorun haline gelmiştir. Sosyal politika kapsamında, toplumun bütününe yönelik olarak sosyal koruma sağlama amacıyla gerçekleştirilen sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal güvenlik uygulamaları hemen hemen her ülkede karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal politikanın söz konusu sorunlara yönelik bir çözüm arayışı, gündelik hayatın her alanında yer almaktadır.

Başta sosyal yardımlar olmak üzere eğitim, sağlık, istihdam ve barınmaya yönelik olarak uygulanan tüm sosyal politikalar, bireylerin insan onuruna yaraşır şekilde hayatlarını sürdürebilmelerini hedeflemektedir. Sosyal politikalar aracılığıyla tesis edilen daha adil bir gelir dağılımı, değişen koşullara bireylerin ve toplumların daha hızlı ayak uydurmasını sağlamaya yönelik uygulamaları içermektedir. Sosyal politikanın güncel konjonktürdeki önemine binaen Sosyal Politika isimli bu eser, farklı dallarda uzmanlaşmış birçok akademisyenin katkılarıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamındaki bölümlerin olabildiğince güncel olmasına ve sadeliğine özen gösterilerek, akademik bir dille ele alınmaya çalışılmıştır. Sosyal politika konu başlıklarından birçoğunu kapsamı içine alan ve literatürdeki büyük bir eksikliği kapatan ve özgün bir çalışma niteliği taşıyan bu eserde, temel sosyal politika konularına ve sorunlarına betimsel ve eleştirel bir bakış açısı sunmaktadır.

Bu kitap, sosyal politika alanının multidisipliner bir bilim dalı olması sebebiyle; çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, sosyoloji ve sosyal hizmet gibi birçok alanda öğrencilerin, akademisyenlerin ve sosyal politika uygulayıcılarının yararlanabileceği temel bir kaynak haline gelmiş ve siz değerli okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

İçindekiler;

Sosyal Politikaya Giriş: Tarihsel ve Eleştirel Bir Çerçeve
Doç. Dr. Emrah Akbaş

Refah Devletinin Doğuşu ve Gelişimi
Dr. Sema Bölükbaş

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet İlişkisi
Dr. Öğretim Üyesi Dilara Ustabaşı Gündüz

Gelir Dağılımı ve Sosyal Yardımlar
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl & Arş. Gör. Esat İpek

Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlar ve Hedefleme Mekanizmaları
Prof. Dr. Erdal TanasKaragöl & Arş. Gör. Didem Koca

Sosyal Politika ve İstihdam
Prof. Dr. Tekin Akgeyik

Sosyal Politika ve Kadın
Doç. Dr. Hatice Altunok

Sosyal Politika ve Göç
Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu

Kentleşme ve Sosyal Politika
Doç. Dr. Abdülkadir Develi & Emirhan Emiroğlu

Uluslararası Sosyal Politika
Doç. Dr. AbdülkadirDeveli & Esma Seda Kavalalı

Güncel Bir Sosyal Politika Problemi: Endüstri 4.0 ve İşgücü Beceri İhtiyaçlarında Dönüşümler
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Işık

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat