9786057132802
934746
Dad Dilinde Bir Fiil Üç Anlam
Dad Dilinde Bir Fiil Üç Anlam
93.00

Enes Balı ve Hüseyin Köksal Hocalarımızın kaleminden, birlikte kullanıldıkları isimlerle asli anlamları dışında farklı anlamlar kazanan fiilleri ihtiva eder eserin tamamı harekelidir.
Birlikte Kullanıldığı İsimle Asli Anlamı Dışında Farklı Manalar Kazanan 51 Arapça Yaygın Fiil
Birlikteliklerin Cümle İçinde Kullanımı ve Örnek Çevirileri
Kullanılan Birlikteliklerin Alfabetik Listesi
Ayrıntılı İndex
Bu Kitabı Niçin Telif Ettik?
Arapça Öğrenenler İçin Bu Tip Kullanımlara Yönelik Farkındalık Oluşturmak
Kelime Kadrosunu ve Sözcük Dağarcığını Zenginleştirmek İçin Bu Tip Birlikteliklere Dikkat Çekmek
Ana dilden (kaynak dil) Hedef Dile Yapılan Çeviri Uygulamalarında Muhtemel Eşdizim Uyuşmazlıklarının Önüne Geçmek, Örnek: Ezan okudu: رفع الأذان (قرأ الأذان değil )
Gramer Öğrenimi Sınırlı Bir Süreçken Kelime Ediniminin Ucu Açık Olan Bir Süreç Olduğuna Vurgu Yapmak
Örnek Cümle ve Çevirileri ile Fiilin Aldığı Birlikteliklerin Bağlam İçinde Nasıl İşlendiğinin Görülmesini Sağlamak ve Öğrencilere Kendi Yapacakları Çeviriler ile Örnek Çeviriler Arasında Mukayese Etme İmkânı Tanımak(Tanıtım Bülteninden)


Kapat