Hadisçiler ve Çelişki %25 indirimli Enbiya Yıldırım

Hadisçiler ve Çelişki
Beyhaki ve İbnu'l-Cevzi Örneği
Enbiya Yıldırım

45,00 TL
Tükendi
Hadisçiler ve Çelişki
Hadisçiler ve Çelişki Beyhaki ve İbnu'l-Cevzi Örneği
Rağbet Yayınları
45.00

Farklı alanlarda pek çok kitap telif eden ansiklopedik yazarların eserlerinin önemli bir kısmında, konuların hakkıyla ele alınmaması, çelişkilerin bulunması oldukça rastlanan bir durumdur. Özellikle hadis alanında öne çıkmış ve ahlak alanımda da onlarca eser yazmış müelliflerin kitaplarına baktığımızda, bu daha fazla görülür. Çalışmalarının bir bölümünde hadis ilminin kuralları, rivayetlerin değerlendirilmesinde gözetilmesi gereken prensipler gibi temel hususları zikreden ve bunları uygulayan müelliflerin, başka çalışmalarında farklı bir yaklaşımla okuyucunun karşısına çıktıkları, zikrettikleri ya da yada uyguladıkları kaideleri kendilerinin terkettiği görülür. Yaklaşım açısından iki gruptaki eserler değerlendirildiğinde, yazarlarının aynılığı dışında, neredeyse hiçbir benzerlik arz etmedikleri müşahede edilir. Bazen öyle olur ki, Aynı isimde iki farklı müellifle mi karşı karşıyayız? Şüphesi bile zihinlerde uyanabilir.

Kapat