Yeni Büyükşehir Modelinde Temsil, Katılım ve Hizmet Kalitesi Emre Ekin

Yeni Büyükşehir Modelinde Temsil, Katılım ve Hizmet Kalitesi
Emre Ekinci

40,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786257727532
853983
Yeni Büyükşehir Modelinde Temsil, Katılım ve Hizmet Kalitesi
Yeni Büyükşehir Modelinde Temsil, Katılım ve Hizmet Kalitesi
Gazi Kitabevi
40.00

İçindekiler

Önsöz
Simgeler Ve Kısaltmalar
Tablolar Dizini
Şekiller Dizini
İçindekiler
Giriş

Birinci Bölüm
Türkiye'de Belediye Yönetimleri
1.1 Kavramsal Çerçeve
1.2 Türkiye'de Belediyelerin Dönüşümü
1.3 Büyükşehir Yönetimi

İkinci Bölüm
Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi Yönetimi

2.1 Büyükşehirleşme Süreci
2.2 Yeni Büyükşehir Belediyesi Yapısı Ve İşleyişi

Üçüncü Bölüm
6360 Sayılı Kanun İle Kapatılan Belde Belediyelerinde Hizmette Kalite, Temsil Ve Katılım Sorunsalı Üzerine Alan Araştırması

3.1 Araştırmanın Konusu
3.2 Araştırmanın Amacı Ve Önemi
3.3 Araştırmanın Yöntemi
3.4 Araştırma Bulguları

Sonuç
Kaynakça
Dizin

Kapat