Sosyolojik Yöntemin Kuralları
Sosyolojik Yöntemin Kuralları
Bordo Siyah Yayınları
6.94

Emile Durkheim 1895'te yazdığı Sosyolojik Yöntemin Kuralları adlı yapıtında toplumu inceleyip yorumlayacak bir bilim in yöntemini belirlemeye çalışır Comte ve Spencer gibi düşünürlerin toplumu hazır önkavramlar la anlama yöntemlerini eleştirir. Durkheim'e göre bir toplumbilim kurma nm ön koşulu da gerçekliği sınıflandırarak geçerli bilimsel yasalan bulmak ve toplumsal gerçekliğin iç doğasmı karakteristik yönlerini yansıtan kavramsal bir dizge oluşturmaktır.

Kapat