Türk Şiirinde Çanakkale
Türk Şiirinde Çanakkale
Türk Dünyası Vakfı
18.52

Çanakkale, bir milletin var oluş mücadelesidir, Çanakkale Anadolu'nun dirilişi, yeniden doğuşudur.Çanakkale inancın ve imanın pekiştiği yerdir.Çanakkale körpe delikanlıların vatan için canının verdiği kutsal beldedir.Çanakkale bir milletin yoklukla yüzleşme mekanıdır.Çanakkale bizim için her şeyden öte her şeydir.

Dünya savaş tarihinin emsalsiz örneğini oluşturan Çanakkale Savaşları toplum hayatının pek çok yönüne tesir ettiği gibi genelde edebiyat özelde şiiri de yakinen etkilemiştir.Çanakkale için ortaya çıkan hissiyat şair ve ediplerin kaleminden şiire, nazma inci taneleri gibi dizilmiştir.İşte bu kitapta 1915'ten 2000'li yıllara kadar Çanakkale Savaşlarının Türk şiirine yansımasını bulacaksınız.

Kapat