Politikada Bir Entelektüel: Condorcet
Politikada Bir Entelektüel: Condorcet
Öteki Yayınevi
9.75

'Politikada Bir Entellektüel: Condorcet', küskün bir pedagog, dahi bir matematikçi, yurtsever bir politikacı ve eşsiz bir hatip olan Concordet'in yaşamı ve yapıtları aracılığıyla, okuyucuyu 18.yy Fransası'nın devrimci düşüncelerinden moda ve edebiyata, ölüm cezasından yazınsal polemiklere, bilimsel atılımlardan eğitim ve adalet sistemindeki çarpıklıklara varıncaya kadar pek çok alanda bir gezintiye davet ediyor. 18.yy. Avrupası'nda hızla kök salan bilim şarlatanlığı ve demogogca tavırlara karşı, kendi eylemine aklın ve sağduyunun ağırlığını koyan bir düşünürün yaşam felsefesinden de ilginç kesitler sunuyor. Halkın huzur ve mutluluğu için verilen politik bir mücadelenin gerisinde yatan kimi önyargı ve bireysel tutkulara asla yenik düşmeden, bir yandan insan zekasının denetlenemez sınırlarına duyulan güvensizliği; öte yandan aynı insan zekasının gelişimi ve yetkinleştirilmesi yolunda harcanan çabaları yansıtan bir entellektüel portresi, bu yapıtta, liberal aristokrasinin düşmanı, cumhuriyetçive laik Condorcet'in kişiliğinde cisimleşiyor.

Kapat