Şeyhülislam Yahya Efendi Divanı'nın Söz Varlığı Elçin İbrahimov

Şeyhülislam Yahya Efendi Divanı'nın Söz Varlığı
Elçin İbrahimov

18,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Şeyhülislam Yahya Efendi Divanı'nın Söz Varlığı
Şeyhülislam Yahya Efendi Divanı'nın Söz Varlığı
Turay Kitap Yayıncılık
18.00

17. yüzyıl Osmanlı-Türk edebiyatının en büyük gazel şairlerinden olan Şeyhülislam Yahya Efendi, kendi dönemi kadar, kendisinden sonra gelen edebî şahsiyetler arasında da özel bir yer tutar. Çağdaşları olan tezkireciler ondan “hoşsohbet, nüktedan, mütevazı, kerim bir zat” olarak söz eder. Kadılık ve şeyhülislamlık makamlarında uzun süre kalmış olması tezkirecilerin tespitlerinin doğru olduğunu göstermektedir. Büyük şair Nef'i ile de çağdaştır. Bu eserde, edebiyatımızda derin izler bırakmış olan Şeyhülislam Yahya Efendi'nin “Divan”nda bulunan bütün şiirler incelenmiştir. Yahya Efendi divanının söz varlığı taranmış, eski kelimeler günümüz Türkçesine aktarılmıştır.

Kapat