9786055026110
691491
Fatihatu'l - Ulum İlimlere Giriş
Fatihatu'l - Ulum İlimlere Giriş
Bilsam Yayınları
17.00

Gazzali'nin eğitimle ilgili olan Kitabu fatihati'l Ulum adlı eserinin eğitim tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu eserin, kendisinden sonra eğitine dair yazılan birçok esere tesir ettiğini görüyoruz. Eserin başlarından itir-baren belirgin olarak göze çarpan husus, ilim- ahlak alkasının kurulmasıdır. gazzali, hidayet ve marifetin (Allah'ı bilmenin) esası'nın ancak ilimle elde edilebileceğini belirterek, geçici duygular ve ihtirasla mücadele edilerek iyi bir bilim adamı olmanın yollarını bu eserde göstermektedir.

Gazzali, insanlara bilmediklerini öğreten alimlerin faziletlerini açıklarken şöyle der: "İlim Allah'ın sıfatıdır, aynı zamanda meleklerin de sıfatıdır ve melekler o sıfatla Allah'a yaklaşırlar. Kul da rabbi'ne ilim sıfatıyla yaklaşır. İnsanoğlu'nun üstünlüğü Allah'a yakın olmakladır. Allah'a yakın olmak ise o'nun sıfatlarına yakınlıkla olur.

Ayrıca öğretmen ve öğrencinin vazifeleri hakkında da önemli bilgiler vermektedir:

"Öğretmenin birinci görevi, öğrencilere şefkatle muamele etmek ve onları kendi çocuklarının yerine koymaktır."

Kapat