Güncel Biyokimya Çalışmaları 2 Doğan Yücel

Güncel Biyokimya Çalışmaları 2
Doğan Yücel

75,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786052585856
818104
Güncel Biyokimya Çalışmaları 2
Güncel Biyokimya Çalışmaları 2
Akademisyen Kitabevi
75.00

Bölüm 1 Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında Uyuşturucu Madde Tarama Analizleri:

Hangi Durumda Hangi Yöntem Seçilmeli

Bölüm 2 Epigenetik Mekanizmalar İle Parkinson Hastalığı Arasındaki İlişkinin

Klinik Açıdan Önemi

Bölüm 3 Sinyal İletim Mekanizmaları Ve Klinik YansımalarI

Bölüm 4 Biyobelirteç Olarak Supar

Bölüm 5 1, 2, 4-Triazol Bileşiklerinin Farmakolojik Uygulamaları:anti Kanser, Anti

Mikrobiyal Ve Antioksidan Aktiviteleri

Bölüm 6 Vitamin K

Bölüm 7 Laboratuvar Tıbbında Preanalitik Hata Kaynakları Ve Çözüm Önerileri

Bölüm 7 Laboratuvar Tıbbında Preanalitik Hata Kaynakları Ve Çözüm Önerileri

Bölüm 8 Laboratuvar Tıbbında Preanalitik Değişkenler

Bölüm 9 İnsülin Direnci VE Güncel Gelişmeler

Bölüm 10 Toplam Analitik Hata Ve Ölçüm Belirsizliğinin Klinik Laboratuvarlarda

Kullanımı

Bölüm 11 Tıbbi Labaratuvarda Preanalitik Süreç Yönetimi

Bölüm 12 Vitaminler

Bölüm 13 İnterlökin (Il)-10 Geninin -1082 (G/A), -819 (C/T), -592 (C/A) Promotor

Polimorfizmleri Ve İlişkili Patolojiler

Bölüm 14 Kanserde Yeni Bir Terapötik-Hedef Molekül: Crm1'İn Yapısı, Fonksiyonu

Ve Ekspresyonu

Kapat