Envanter ve Finansal Tablolar
Envanter ve Finansal Tablolar
Beta Yayınevi
65.00

*Muhasebenin Temel Kavramları *Envanter ve Değerleme Kararları

*Dönem Varlıkları Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi

*Duran Varlıklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi

*Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi

*Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi

*Özkaynaklar Hesap Sınıfında İzlenen İktisadi Kıymetlerin Envanter ve Değerlemesi

*Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir ve Giderlerin Dönemsonu İşlemleri Yönünde İncelenmesi

*Maliyet Hesapları Hesap Sınıfında İzlenen Maliyetlerin Envanter Çalışmaları Kapsamında İncelenmesi

*Özellik Arz Eden İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Kapat