9786051335179
431326
Franchising Sistemi
Franchising Sistemi
Nobel Yayın Dağıtım
18.00
Bir pazarlama ve dağıtım yöntemi olarak franchisinge ülkemizde ilgi artmış ve yöntem geniş bir uygulama alanı bulmaya başlamıştır.

Dilber Ulaş'ın esas itibariyle, yüksek lisans tezi olarak hazırladığı bu çalışmada konu kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve incelenmiştir. Daha sonra yazarın bazı bölümleri de eklemek suretiyle genişlettiği bu çalışma franchising konusunda başvurulabilecek bir kaynak niteliğindedir.

Dilbek Ulaş'ın bu değerli kitabının konuyla ilgilenenlere ışık tutacağına ve faydalı olacağına inanmaktayım.
-Prof. Dr. Güney Devrez-
(Sunuş)
Kapat