3990000014781
717585
Çiroken Şevbihurkan
Çiroken Şevbihurkan
Doz Basım Yayın
15.00
Mit u destan ji kurahi u kevnariya deh hezar salan u vir ve bi riya vegotine jindar mane u ji kultura devki derbasi ya niviski buyine. Bi vegotina mitolojiye u destanan civat perwerde dibu u van mit u destanan şekil dida ruhe civate, leheng u peşivanen civate. İro ji li ser ruhe her milleteke modern mohra mitolojiya wi heye. Di ware çiroken mitolojik u efsaneyi de xezeneya milete kurd behempa ye. Dema Minorsky digot: "Di dema me ya iro de tine milete ko diroka wi hejayi lekolin u hinbune ye kurd in". Bi ihtimalek mezin ji dewlemendiya destan, efsane u mitolojiya kurdan mitesir bibu u wesa digot. Di ve pirtuke de Rukiye Ozmen kareke gelek baş kiriye. Ew çiroken şeven direj, di odeyan, di sarayan, di civatan de dihatin gotin, berhev kirine. Her çirokek ji van neynikeka peşber ruye her miroveke kurd e, tevneke ji bo raçandina edebiyeta modern ya kurd; tirejen ji kevnariye ten, dema niho u paşeroje roni dikin... Derbasbuyin u dahatin li ber deste we ye, wexte we ye niho ye!
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat