İnovasyon ve Pazarlama
İnovasyon ve Pazarlama
Gazi Kitabevi
29.00

İçindekiler

1. Pazarlama odaklı inovasyon bakış açısı
2. İnovasyon kavramı ve pazarlama
3. İnovasyonun müşteriler açısından önemi ve müşteriler ile iş birliğine dayalı inovasyon süreci
4. Ürün inovasyonu
5. Süreç inovasyonu
6. İnovasyon fiyatlandırma ve inovasyonların dağılımı
7. Dağıtım kanalında inovasyon stratejileri
8. Tutundurma karması uygulamalarında inovasyon
9. Bütünleşik inovasyon iletişimi
10. Pazarlamada inovasyon araştırmları
11. Küresel inovasyon
12. İnovasyon temelli girişimcilik pazarlaması

Kapat