Evliya Çelebi Deniz Yılmaz

Evliya Çelebi
Acayip Bir Seyyah
Deniz Yılmaz

%25 İNDİRİM
95,00 TL
71,25 TL
Tükendi
9786257468497
891902
Evliya Çelebi
Evliya Çelebi Acayip Bir Seyyah
71.25

Tüm zamanların en çılgın seyyahı.
Çocukluk ve gençliğinde aldığı sağlam eğitimin kendisini evrensel kılacağından habersiz olan bir yazar.
Önce mahalle mektebi, ardından yedi yıl kalacağı Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi.
Ve sonra önlemeyecek maceralara imkân verecek olan saraya özgü bir okul olan Enderun…
Enderûn'da alınan sarf (dil bilgisi), nahiv (gramer), kâfiye, hüsn-ü hat ve müzik eğitimi.
Kader, geleceğin en renkli seyyahını hazırlıyordu böylelikle.
Çok boyutlu eğitim, özel eğilimler…
Özel hocalardan alınan Kur'an, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri.
Ve hafızlık.
Kaderin ince çizgisinin vuku bulma bulma zamanı.
Sarayın ayak sesleri.
Öğrenimini bitirdikten sonra 25 yaşında iken Ayasofya Camii'nde mukabele okuduğu sırada camiye gelen IV. Murad'ın iradesiyle saraya alınıp musahipler arasına katılması.
Ve saraya alınmasında etkili olan akrabası Melek Ahmed Paşa, Ruznâmeci İbrahim Efendi ve Hattat Hasan Paşa gibi devlet adamları.
Yaptığı işlerle padişah ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazanan yetenekli bir genç.
IV. Murad'ın ölümüne kadar sarayda zekâ ve güzel konuşma kabiliyeti sayesinde pâdişahın teveccühünü kazanan cevval bir zekâ.
Gelecek resmi görevler, görevlendirmeler, diplomasi.
Ve Gezilerin ayak sesleri.
Görülen gizemli bir rüya.
“Şefaat” denilecek yerde “seyahat” denilerek devlet adamlarının refaketinda başlayan geziler.
Gezilen yabancı ülkeler.
Vezirlerle seyahatleri sırasında onların imam ve müezzinliklerinde ve iç ağalıklarında bulunarak pek çok defa haber götürme göreviyle İstanbul'a ve başka yerlere gidip gelen macaraperest bir gezgin.
Gezmekten evlenmeye vakit bulamayn bir müzmin bir bekâr.
Ne zaman ve nerede öldüğü belli olmayan bir dahi.
Üslubu ile tartışılan gelmiş geçmiş en ilginç gezi yazarı, seyyah.
Evliya.
Evliya Çelebi.
Acayip bir seyyah.

Kapat