Rahibe (Cep Boy)
Rahibe (Cep Boy)
Karbon Kitaplar - Cep Kitaplar
7.00

Rahibe, on sekizinci yüzyılda bir manastırın hikayesinden hareketle Fransa'da iktidara tırmanma yolundaki burjuva sınıfının ve kilisenin ikiyüzlü ve çapraşık ilişkilerini ortaya serme iddiasını taşıdığından, Diderot'un en tartışmalı metinlerinden birisi olagelmiştir. İnsan ruhunu tahakküm altına almış kurumların, insan doğasının en temel eğilimi olan özgürlüğün önünde bir engel olarak yükseldiği iddiasını taşıyan Rahibe, bu engelin yol açtığı çıkmazları da mercek altına alır.

Kapat