9789753635110
792659
Dede Korkut'ta Renkler
Dede Korkut'ta Renkler
3.89

Oğuz boylarının destansı öykülerini içeren Dede Korkut anlatılarını, renk sıfatlarının büyük ustalıkla kullanıldığı evrensel boyutlu yapıtların arasında görmek gerektiğini düşünenler için ilk kanıt kitap: “Dede Korkut'ta Renkler...“

“Karşılaştırmalı edebiyatçı“ Profesör Seyfi Karabaş, bu kitabında, Dede Korkut anlatılarındaki renk değinmelerine “Türk renk ekininin boyutları“ bağlamında ele alıyor.

Ayrıca, Dede Korkut'taki “Dirse Han Oğlu Boğaç Han“ ve “Salur Kazan'ın Evi(nin) Yağmalanması“ anlatılarını inceleyerek, bu anlatılardaki bazı yapısal ve biçimsel öğeleri, yapıt-okuyucu/dinleyici ilişkileri açısından da değerlendiriyor.

“Dede Korkut'ta Renkler“, renklerin etkinsel kullanımları üstüne Türkçe'de gerçekleştirilmiş ilk ayrıntılı çalışma...

Kapat