-83149
532211
Askerler ve Dış Güçler
Askerler ve Dış Güçler
Cumhuriyet Kitapları
14.00
Bu kitabın başlığına ya da ön kapağına ilgi duyarak, şu anda elinde evirip çevirenlerimiz arasında 27 Mayıs 1960 "müdahalesi"ni hatırlayanlarımız, hatta yaşayanlarımız da vardır, "müdahale"den sonra dünyaya gelenlerimiz de... Tamam da, kuşkusuz hiçbirimiz bu "müdahale"nin Türkiye tarihinin en tartışmalı noktalarından biri olduğunu yadsıyamaz.
40. yılını da geride bıraktığımız bu "müdahale"nin en az tartışılan bölümü, yani 27 Mayıs'ı yaratan ya da biçim veren "dış ilişkilerin" ne olduğu. Bunu da kimse yadsıyamaz. Ünlü gazeteci ve öğretim üyesi Cüneyt Akalın bu konuyu eşeledi. Şimdi, 27 Mayıs'ı anımsayanlara, yaşayanlara, sonradan duyanlara soralım bakalım: ABD'ye ekonomik, askeri, kültürel, mali ve benzeri bakımdan sımsıkı bağlı bir ülkede, o ülkenin siyasal iktidarına talip olan bir hareketin oluşumunda esas olarak iç etkenler mi, yoksa dış etkenler mi rol oynamıştı? Bu kitabı okumadan lütfen yanıt aramayın ya da n'olur yanıt vermeyin. Hata edersiniz.
(Arka Kapak)

İçindekiler

Sunuş

1. Bölüm: Giriş

27 Mayıs Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter?
Çalışmanın Kaynakları

2. Bölüm: 27 Mayıs 1960'ın Ortamı

Türkeş'in Radyodan Okuduğu Ünlü Bildiri
Bardağı Taşıran Son Damla: Tahkikat Komisyonu
Geliyorum Diyen Müdahale
28 - 29 Nisan Gençlik Olayları
Gürsel'in "Uyarı Mektubu"
Devrimin Ayak Sesleri / 555 K
Harp Okulu Yürüyüşü
27 Mayıs Sabahı

3. Bölüm: 27 Mayıs'ı Yaratan İç Etkenler

Cumhuriyet'in Çok Partili Siyasal Yaşama Geçişi
İnönü'nün 19 Mayıs Konuşması
Demokrasiye Geçişte "Dış Etkenler"in Rolü
Dörtlü Takrir
CHP ve DP Programlan
Köylüyü Topraklandırma Yasası
Bir Dönüm Noktası: 14 Mayıs Seçimleri
Demokrasiye Geçişte DP iktidarı
Güven Bunalımı
Darbe Söylentileri ve Orduya Müdahale
Halkevleri
Muhalefete Baskı
Malatya ve Kırşehir'in Başına Gelenler
DP, Kalkınma ve Demokrasi
1955 Yılı: DP'nin Kaderi Dönüyor
6 - 7 Eylül Olayları
DP'nin Son Yılları
Ordudaki Hoşnutsuzluk: Dokuz Subay Olayı
Acı Reçete: "4 Ağustos" Kararları
Irak Darbesi'nin Sarsıntıları
Güçbirliği ve CHP'nin "İlk Hedefler Beyannamesi"
27 Mayıs Hareketi'nin Sınıfsal Niteliği

4. Bölüm: 27 Mayıs'ı Yaratan Dış Etkenler

"NATO'ya CENTO'ya Bağlılık" Sözü
Derindeki Nedenler: Soğuk Savaş ve DP İktidarı
Kore'ye Asker Yollamak
Türkiye NATO'ya Katılıyor
Bandung Konferansı ve Tarafsızlar
Balkan Paktı
Bağdat Paktı
İsrail ile İlişkiler
İkili Andlaşmalar, CENTO'nun Kuruluşu
Eisenhower'in Ankara'yı Ziyareti
Sovyetler Birliği ile İlişkiler ve DP
SB'nin Boğazlar Üzerindeki Taleplerinden Vazgeçmesi
Zorlu'nun Sovyetler Birliği'ne Açılımı
Menderes'in Moskova Gezisine Tepkiler
Zorlu'nun Açılımının Zamanlaması
U - 2 Olayı'nın Gölgesi
Müşterek Pazar'a Başvuru
Kıbrıs Sorunu

5. Bölüm: 27 Mayıs Öncesi Dış Tepkiler

27 Mayıs'tan Önce Uluslararası Planda DP'ye Tepkiler
Hükümet Dışı Tepkiler: Basın
Amerika Birleşik Devletleri Basını
Fransa Basını
İngiltere Basını
Almanya Basını
Öteki Ülkeler
Hükümetlerin Tavrı
ABD'nin Tavrı
Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Tartışmalar
İnönü'nün Meclis Konuşması'ndaki Mesajı
İstanbul'daki NATO Toplantısı
Mayıs 1960: Fırtına Bulutları ABD'den İzleniyor
CHP'liler "Sığınma Talebi"nde Bulundular mı?
Metin Toker
Turgut Göle
Coşkun Kırca'nın Açıklamaları
ABD, DP'nin Son Ayını Gözlemliyor
Menderes ile Warren'ın Son Görüşmesi
Amerika'nın Yaklaşımları
Menderes 'in Baskıcı Politikaları Konusunda
İnönü ve Muhalefet Konusunda
Türkiye - Güney Kore Benzerliği Konusunda
Anti - Amerikan Eğilimler Konusunda
27 Mayısçılar'ın Amerikalılarla Teması Var mıydı?
Avrupa Hükümetlerinin Tavrı: Fransa Örneği
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tavrı :
Amerikan ve Fransız Belgeleri Arasındaki Farklar
Fransız Belgelerindeki Anlayış
Laik Cumhuriyet'e Bakış Konusunda
Kürt Sorununu Ele Alış Konusunda
Amerikan Yardımı Konusunda
Amerikan Belgelerine Egemen Olan Anlayış

6. Bölüm: 27 Mayıs Hareketi

27 Mayıs Sabahı
27 Mayıs'a Dünyadan Resmi Olmayan Tepkiler: Basın
Dünyadan Resmi Tepkiler
Milli Birlik Komitesi Yönetimi (27 Mayıs 1960 - 6 Ocak 1961)
Meşruiyet, Geçici Anayasa ve Seçim Taahhüdü
ABD Yönetiminin 27 Mayıs Müdahalesi'ne Karşı Tavrı
Elçi Warren'in Gürsel'e İlk Ziyareti
Sovyet Yönetimi'nin 27 Mayıs Müdahalesi'ne Karşı Tavrı
Avrupa'nın 27 Mayıs'a Karşı Tavrı
Avrupa'dan Bir Örnek: Fransa
ABD/Batı'nın MBK İktidarı İle İlişkileri
Giden Ağam Gelen Paşam
ABD'nin MBK'nin Ekonomi Politikasına Tavrı
MBK Hükümeti'nin Dış Politikası
MBK "Direktifi" ve Dış Politika
Dış Politikanın Yeni Sorunları: Ordudaki Tasfiye, Kore Tugayı
Batı'dan Yardım Arayışları
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Raporu
Müşterek Pazar'la İlişkiler
Üçüncü Dünya İle İlişkiler
Kıbrıs Sorunu
Doğu'daki Ağaların Zorunlu İskânı
27 Mayıs'ın Dış Politikası ve Şahsiyetler
İsmet İnönü
Dış Politikada Tek Adam: Selim Sarper
ABD ile TC Arasındaki Köprü: Orgeneral Norstad
MBK Kendi İçinde Hesaplaşıyor: Ondörtlerin Tasfiyesi
Ondörtler ve Dış Politika
Ondörtler ve Sovyetlerin "Radikaller" Tahlili
Kurucu Meclis Dönemi (6.01.1961 - 15.10.1961)
Kurucu Meclis'in Açılışı
Eisenhower'ın Mesajı
ABD'nin 1961 Yılı Değerlendirmesi
SB İle İlişkiler ve Sovyet Notası
Kurucu Meclis Döneminde Batı İle Ekonomik İlişkiler
Jüpiter Füzeleri ve Yeni NATO Stratejisi
Jüpiter - Polaris Tartışmaları
Askeri Yardım ve Ordunun Modernizasyonu
Sivil Yönetime Geçişte Bir Km. Taşı: Anayasa Referandumu
Yassıada Yargılamaları ve İdamlar
Kurucu Meclis'te Dış Politika Tartışmaları

7. Bölüm: MBK'dan Sivil Yönetime Geçiş

(Ekim 1961 Seçimleri ve Koalisyon Hükümetleri)

15 Ekim 1961 Seçimleri: Sandıktan "Sağ" Çıkınca
İnönü'nün Koalisyon Hükümetlerine Dış Tepkiler
ABD'nin İnönü Hükümetlerine Karşı Tavrı
İnönü Koalisyonları Döneminde SB İle İlişkiler
AET İle İlişkiler
ABD, Talat Aydemir Olayı'na Nasıl Bakmıştı?
İnönü - Johnson Görüşmesi
Küba Krizi ve Jüpiter Füzeleri
Bağımsızlar'a Açılma Çabaları

8. Bölüm: Değerlendirme
 • Açıklama
  • Bu kitabın başlığına ya da ön kapağına ilgi duyarak, şu anda elinde evirip çevirenlerimiz arasında 27 Mayıs 1960 "müdahalesi"ni hatırlayanlarımız, hatta yaşayanlarımız da vardır, "müdahale"den sonra dünyaya gelenlerimiz de... Tamam da, kuşkusuz hiçbirimiz bu "müdahale"nin Türkiye tarihinin en tartışmalı noktalarından biri olduğunu yadsıyamaz.
   40. yılını da geride bıraktığımız bu "müdahale"nin en az tartışılan bölümü, yani 27 Mayıs'ı yaratan ya da biçim veren "dış ilişkilerin" ne olduğu. Bunu da kimse yadsıyamaz. Ünlü gazeteci ve öğretim üyesi Cüneyt Akalın bu konuyu eşeledi. Şimdi, 27 Mayıs'ı anımsayanlara, yaşayanlara, sonradan duyanlara soralım bakalım: ABD'ye ekonomik, askeri, kültürel, mali ve benzeri bakımdan sımsıkı bağlı bir ülkede, o ülkenin siyasal iktidarına talip olan bir hareketin oluşumunda esas olarak iç etkenler mi, yoksa dış etkenler mi rol oynamıştı? Bu kitabı okumadan lütfen yanıt aramayın ya da n'olur yanıt vermeyin. Hata edersiniz.
   (Arka Kapak)

   İçindekiler

   Sunuş

   1. Bölüm: Giriş

   27 Mayıs Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter?
   Çalışmanın Kaynakları

   2. Bölüm: 27 Mayıs 1960'ın Ortamı

   Türkeş'in Radyodan Okuduğu Ünlü Bildiri
   Bardağı Taşıran Son Damla: Tahkikat Komisyonu
   Geliyorum Diyen Müdahale
   28 - 29 Nisan Gençlik Olayları
   Gürsel'in "Uyarı Mektubu"
   Devrimin Ayak Sesleri / 555 K
   Harp Okulu Yürüyüşü
   27 Mayıs Sabahı

   3. Bölüm: 27 Mayıs'ı Yaratan İç Etkenler

   Cumhuriyet'in Çok Partili Siyasal Yaşama Geçişi
   İnönü'nün 19 Mayıs Konuşması
   Demokrasiye Geçişte "Dış Etkenler"in Rolü
   Dörtlü Takrir
   CHP ve DP Programlan
   Köylüyü Topraklandırma Yasası
   Bir Dönüm Noktası: 14 Mayıs Seçimleri
   Demokrasiye Geçişte DP iktidarı
   Güven Bunalımı
   Darbe Söylentileri ve Orduya Müdahale
   Halkevleri
   Muhalefete Baskı
   Malatya ve Kırşehir'in Başına Gelenler
   DP, Kalkınma ve Demokrasi
   1955 Yılı: DP'nin Kaderi Dönüyor
   6 - 7 Eylül Olayları
   DP'nin Son Yılları
   Ordudaki Hoşnutsuzluk: Dokuz Subay Olayı
   Acı Reçete: "4 Ağustos" Kararları
   Irak Darbesi'nin Sarsıntıları
   Güçbirliği ve CHP'nin "İlk Hedefler Beyannamesi"
   27 Mayıs Hareketi'nin Sınıfsal Niteliği

   4. Bölüm: 27 Mayıs'ı Yaratan Dış Etkenler

   "NATO'ya CENTO'ya Bağlılık" Sözü
   Derindeki Nedenler: Soğuk Savaş ve DP İktidarı
   Kore'ye Asker Yollamak
   Türkiye NATO'ya Katılıyor
   Bandung Konferansı ve Tarafsızlar
   Balkan Paktı
   Bağdat Paktı
   İsrail ile İlişkiler
   İkili Andlaşmalar, CENTO'nun Kuruluşu
   Eisenhower'in Ankara'yı Ziyareti
   Sovyetler Birliği ile İlişkiler ve DP
   SB'nin Boğazlar Üzerindeki Taleplerinden Vazgeçmesi
   Zorlu'nun Sovyetler Birliği'ne Açılımı
   Menderes'in Moskova Gezisine Tepkiler
   Zorlu'nun Açılımının Zamanlaması
   U - 2 Olayı'nın Gölgesi
   Müşterek Pazar'a Başvuru
   Kıbrıs Sorunu

   5. Bölüm: 27 Mayıs Öncesi Dış Tepkiler

   27 Mayıs'tan Önce Uluslararası Planda DP'ye Tepkiler
   Hükümet Dışı Tepkiler: Basın
   Amerika Birleşik Devletleri Basını
   Fransa Basını
   İngiltere Basını
   Almanya Basını
   Öteki Ülkeler
   Hükümetlerin Tavrı
   ABD'nin Tavrı
   Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki Tartışmalar
   İnönü'nün Meclis Konuşması'ndaki Mesajı
   İstanbul'daki NATO Toplantısı
   Mayıs 1960: Fırtına Bulutları ABD'den İzleniyor
   CHP'liler "Sığınma Talebi"nde Bulundular mı?
   Metin Toker
   Turgut Göle
   Coşkun Kırca'nın Açıklamaları
   ABD, DP'nin Son Ayını Gözlemliyor
   Menderes ile Warren'ın Son Görüşmesi
   Amerika'nın Yaklaşımları
   Menderes 'in Baskıcı Politikaları Konusunda
   İnönü ve Muhalefet Konusunda
   Türkiye - Güney Kore Benzerliği Konusunda
   Anti - Amerikan Eğilimler Konusunda
   27 Mayısçılar'ın Amerikalılarla Teması Var mıydı?
   Avrupa Hükümetlerinin Tavrı: Fransa Örneği
   Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tavrı :
   Amerikan ve Fransız Belgeleri Arasındaki Farklar
   Fransız Belgelerindeki Anlayış
   Laik Cumhuriyet'e Bakış Konusunda
   Kürt Sorununu Ele Alış Konusunda
   Amerikan Yardımı Konusunda
   Amerikan Belgelerine Egemen Olan Anlayış

   6. Bölüm: 27 Mayıs Hareketi

   27 Mayıs Sabahı
   27 Mayıs'a Dünyadan Resmi Olmayan Tepkiler: Basın
   Dünyadan Resmi Tepkiler
   Milli Birlik Komitesi Yönetimi (27 Mayıs 1960 - 6 Ocak 1961)
   Meşruiyet, Geçici Anayasa ve Seçim Taahhüdü
   ABD Yönetiminin 27 Mayıs Müdahalesi'ne Karşı Tavrı
   Elçi Warren'in Gürsel'e İlk Ziyareti
   Sovyet Yönetimi'nin 27 Mayıs Müdahalesi'ne Karşı Tavrı
   Avrupa'nın 27 Mayıs'a Karşı Tavrı
   Avrupa'dan Bir Örnek: Fransa
   ABD/Batı'nın MBK İktidarı İle İlişkileri
   Giden Ağam Gelen Paşam
   ABD'nin MBK'nin Ekonomi Politikasına Tavrı
   MBK Hükümeti'nin Dış Politikası
   MBK "Direktifi" ve Dış Politika
   Dış Politikanın Yeni Sorunları: Ordudaki Tasfiye, Kore Tugayı
   Batı'dan Yardım Arayışları
   ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Raporu
   Müşterek Pazar'la İlişkiler
   Üçüncü Dünya İle İlişkiler
   Kıbrıs Sorunu
   Doğu'daki Ağaların Zorunlu İskânı
   27 Mayıs'ın Dış Politikası ve Şahsiyetler
   İsmet İnönü
   Dış Politikada Tek Adam: Selim Sarper
   ABD ile TC Arasındaki Köprü: Orgeneral Norstad
   MBK Kendi İçinde Hesaplaşıyor: Ondörtlerin Tasfiyesi
   Ondörtler ve Dış Politika
   Ondörtler ve Sovyetlerin "Radikaller" Tahlili
   Kurucu Meclis Dönemi (6.01.1961 - 15.10.1961)
   Kurucu Meclis'in Açılışı
   Eisenhower'ın Mesajı
   ABD'nin 1961 Yılı Değerlendirmesi
   SB İle İlişkiler ve Sovyet Notası
   Kurucu Meclis Döneminde Batı İle Ekonomik İlişkiler
   Jüpiter Füzeleri ve Yeni NATO Stratejisi
   Jüpiter - Polaris Tartışmaları
   Askeri Yardım ve Ordunun Modernizasyonu
   Sivil Yönetime Geçişte Bir Km. Taşı: Anayasa Referandumu
   Yassıada Yargılamaları ve İdamlar
   Kurucu Meclis'te Dış Politika Tartışmaları

   7. Bölüm: MBK'dan Sivil Yönetime Geçiş

   (Ekim 1961 Seçimleri ve Koalisyon Hükümetleri)

   15 Ekim 1961 Seçimleri: Sandıktan "Sağ" Çıkınca
   İnönü'nün Koalisyon Hükümetlerine Dış Tepkiler
   ABD'nin İnönü Hükümetlerine Karşı Tavrı
   İnönü Koalisyonları Döneminde SB İle İlişkiler
   AET İle İlişkiler
   ABD, Talat Aydemir Olayı'na Nasıl Bakmıştı?
   İnönü - Johnson Görüşmesi
   Küba Krizi ve Jüpiter Füzeleri
   Bağımsızlar'a Açılma Çabaları

   8. Bölüm: Değerlendirme
   Stok Kodu
   :
   -83149
   Boyut
   :
   14.0x20.0
   Sayfa Sayısı
   :
   420
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2000
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   3. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,00   
   14,00   
   2
   7,00   
   14,00   
   3
   4,67   
   14,00   
   4
   3,80   
   15,21   
   5
   3,09   
   15,46   
   6
   2,62   
   15,73   
   7
   2,29   
   16,03   
   8
   2,05   
   16,37   
   9
   1,84   
   16,59   
   10
   1,70   
   17,02   
   11
   1,57   
   17,22   
   12
   1,45   
   17,43   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,00   
   14,00   
   2
   7,00   
   14,00   
   3
   4,67   
   14,00   
   4
   3,80   
   15,21   
   5
   3,09   
   15,46   
   6
   2,62   
   15,73   
   7
   2,29   
   16,03   
   8
   2,05   
   16,37   
   9
   1,84   
   16,59   
   10
   1,70   
   17,02   
   11
   1,57   
   17,22   
   12
   1,45   
   17,43   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,00   
   14,00   
   2
   7,00   
   14,00   
   3
   4,67   
   14,00   
   4
   3,80   
   15,21   
   5
   3,09   
   15,46   
   6
   2,62   
   15,73   
   7
   2,29   
   16,03   
   8
   2,05   
   16,37   
   9
   1,84   
   16,59   
   10
   1,70   
   17,02   
   11
   1,57   
   17,22   
   12
   1,45   
   17,43   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,00   
   14,00   
   2
   7,00   
   14,00   
   3
   4,67   
   14,00   
   4
   3,80   
   15,21   
   5
   3,09   
   15,46   
   6
   2,62   
   15,73   
   7
   2,29   
   16,03   
   8
   2,05   
   16,37   
   9
   1,84   
   16,59   
   10
   1,70   
   17,02   
   11
   1,57   
   17,22   
   12
   1,45   
   17,43   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,00   
   14,00   
   2
   7,00   
   14,00   
   3
   4,67   
   14,00   
   4
   3,80   
   15,21   
   5
   3,09   
   15,46   
   6
   2,62   
   15,73   
   7
   2,29   
   16,03   
   8
   2,05   
   16,37   
   9
   1,84   
   16,59   
   10
   1,70   
   17,02   
   11
   1,57   
   17,22   
   12
   1,45   
   17,43   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,00   
   14,00   
   2
   7,00   
   14,00   
   3
   4,67   
   14,00   
   4
   3,80   
   15,21   
   5
   3,09   
   15,46   
   6
   2,62   
   15,73   
   7
   2,29   
   16,03   
   8
   2,05   
   16,37   
   9
   1,84   
   16,59   
   10
   1,70   
   17,02   
   11
   1,57   
   17,22   
   12
   1,45   
   17,43   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   14,00   
   14,00   
   2
   7,00   
   14,00   
   3
   4,67   
   14,00   
   4
   3,80   
   15,21   
   5
   3,09   
   15,46   
   6
   2,62   
   15,73   
   7
   2,29   
   16,03   
   8
   2,05   
   16,37   
   9
   1,84   
   16,59   
   10
   1,70   
   17,02   
   11
   1,57   
   17,22   
   12
   1,45   
   17,43   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat