Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmalarının "Klasik" Döneminden Bir İsim: M. Tayyip Gökbilgin

Tayyip Gökbilgin (1907-1981), 50'li yıllarda verdiği, Rumeli coğrafyasına dair iki eseriyle (15. ve 16. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası: Vakıflar-Mülkler-Mukataalarve Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan) bugün de okunan ve başvurulan Osmanlı tarihi araştırmacılarından biri. Bu sıfatı Ömer Lütfi Barkan ve Halil İnalcık gibi isimlerle paylaşıyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Hungaroloji Bölümü'nde öğrenim gören Gökbilgin, kitaplaşmış çalışmaları dışında MEB'in İslam Ansiklopedisi için "kitap hacminde" makaleler de kaleme aldı. Bunların yanı sıra, Milli Mücadele Başlarken: Mondros Mütarekesi'nden Büyük Millet Meclisi'nin Açılmasına 

(https://www.ilknokta.com/m-tayyib-gokbilgin/milli-mucadele-baslarken-ciltli-1.htm)

 başlıklı kitabı da son on yıl içerisinde önce Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, sonra da Kronik Kitap tarafından basıldı. 

 

 

Doğu Avrupada Türklük isimli eseri

(https://www.ilknokta.com/laszlo-rasonyi/dogu-avrupada-turkluk.htm)

önemli bir kaynak niteliğinde olan ünlü Macar Türkolog László Rásonyi ile öğrencisi Gökbilgin'in yazışmaları üzerine çok yakın tarihte bir çalışma yayımlandı. 

 

Alev Duran'a ait kitap, bu iki önemli isme olduğu kadar Türkoloji tarihine ve dönemin siyasi, kültürel koşullarına ışık tutacak nitelikte:

 

Türk-Macar İlişkilerinde Tayyip Gökbilgin: László Rásonyi ve Tayyip Gökbilgin Mektuplaşmaları

 

Alev Duran, Hiperlink Yayınları, Mart 2020.

(https://www.ilknokta.com/alev-duran/turk-macar-iliskilerinde-tayyip-gokbilgin.htm)

 

 Kapat