Büyüme Yönetimi
Büyüme Yönetimi
Epsilon Yayınları
2.09

Plansız, özellikle de kontrolsüz bir büyüme, işletmeleri şu sorunlarla yüz yüze bırakır:
Sabit krizler,
Azalan kar marjı,
Personel devri ve moral ile ilgili sorunlar,
Yoğun insan trafiğinin yarattığı karmaşa,
Kontrolsüzlüğün giderek daha çok sezinlenmesi vb.

Bu tür sorunlar, ister hizmet sektöründe isterse imalat sektöründe olsun, her işletmeyi etkileyecektir. Bu kitap, büyüme basamakları arasındaki kritik geçişlerin nasıl yönlendirilip yönetileceğini, sözü edilen ya da henüz açığa çıkmamış sorunların nasıl teşhis edileceğini ve sürecin olumsuz etkilerinden nasıl kaçınılacağını anlatmaktadır.

Kapat