9786053922544
429827
Çatlı Reis
Çatlı Reis
Kum Saati Yayıncılık
12.50

Neden, şu veya bu ad altında toplanmayı değil de Türk İslam Ülküsü' ne bağlanmayı savunuyoruz? Biz iddia ediyoruz ki, 'Emperyalizm', Türk ve İslam dünyasını yutmak için en az iki asırdan beri korkunç bir tertibin içindedir. Bir taraftan kültür emperyalizmi ile 'vatan çocuklarını' din ve milliyetine yabancılaştırarak kendi emellerine hizmet edecek kadrolar hazırlamakta, diğer taraftan din ve milliyet duygularını, her şeye rağmen terk etmeyen çocuklarımızı da birbirine düşürmeyi planlamaktadır.Bugün yeryüzünde iki sömürgeci 'blok' vardır. Bunlardan biri kara renkli 'kapitalist emperyalizm' diğeri ise bütün fraksiyonu ile 'kızıl emperyalizm'. Birincisi 'çok uluslu şirketlerin' paravanasında,'az gelişmiş veya gelişmekte olan halklara yardım etmek, özgürlük ve uygarlık götürmek' maskesi altında, ikincisi de 'ezilen, sömürülen halklara bağımsızlık, özgürlük ve adalet götürmek' maskesi altında, 'sınıfsal savaş' sloganı ile 'iç savaşlar' çıkartmakta ve 'dünya proleterlerinin dayanışması' adı altında işgalini gerçekleştirmektedir.

Kapat