9786257845847
858421
İran Şairleri Sözlüğü
İran Şairleri Sözlüğü
Hiperlink Yayınları
100.00

İran edebiyatı şiir ağırlıklı bir edebiyattır ve asırlar boyunca süregelen güçlü bir şiir geleneğine sahiptir. Bu köklü gelenek sayesinde her çağda İran'da şairler itibar görmüş, himaye edilmiş, yüklü caizelerle ödüllendirilmiş ve uygun makamlara tayin edilmişlerdir. Zamanla gelişim kaydeden ve olgunlaşan İran şiiri Firdevsî, Ömer Hayyâm, Senâî, Sa'dî-yi Şîrâzî, Hâfız-i Şîrâzî ve Mollâ Câmî gibi büyük şairler sayesinde dünya edebiyatında hak ettiği yeri almıştır. Türk edebiyatıyla klasik dönemlerden beri süregelen sıkı bir ilişkiye sahip olan İran edebiyatı, köken olarak çok eskilere dayanan bir edebiyat olup, zengin bir şiir dağarcığına sahiptir. Dil olarak Farsça'nın şiire yatkın olması ve şairlerin himaye edilmesi sebebiyle İran'da tarih boyunca birçok şair ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada İran edebiyatında şiir söyleyen şairlerin hayat hikâyeleri, düşünceleri, eserleri ve şiirlerinden örnekler ele alınmıştır…

Kapat