9789754946604
579706
Bilimsel Düşünme Yöntemi
Bilimsel Düşünme Yöntemi
13.30

Akademik kimliğinde "Felsefe"yi, varlık, bilgi ve değer yargıları olmak üzere "düşünsel sorunları irdeleme, açıklığa kavuşturma etkinliği" diye niteleyebiliriz. Bilim felsefesi de bu çerçevede bilimin amaç, yöntem ve kuramsal yapısını açıklamaya yönelik bir çalışmadır. Bu kitabı oluşturan yazılar bilim felsefesinde değişik sorunları işlemekle birlikte temelde ortak bir hedefe yöneliktir: Bilimsel Düşünme Yöntemine açıklık getirmek; bilimi metafizikten, teoloji ve astroloji gibi sözde - bilimlerden ayıran ölçütleri belirlemek! Okur hemen her yazıda kavramsal çözümleme, eleştirel yaklaşım ve özgür tartışmanın çarpıcı örneklerini bulacaktır. Yazılar beş ana bölümde toplanmıştır: 1) Bilim Felsefesi: Denemeler; 2) Bilgi Kavramı; 3) Bilim - Kültür İlişkisi; 4)Tartışmalar; 5) Sonuç; Bilim Felsefesine Toplu Bir Bakış. Özellikle son bölümde "Bilimsel Düşünme Yöntemi", kapsamlı bir inceleme konusu olmuştur.Yazar, Önsöz'de, kitabın bağımsız düşünme ve derinlemesine anlama istenç ve sorumluluğunu taşıyan aydınlığa dönük kuşaklar için yayıma girdiğini özellikle vurgulamaktadır.

Kapat