Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Cem Duran Uzun

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
Tarihsel Perspektiften Olaylar, Kişiler, Kararlar
Cem Duran Uzun, Serdar Gülener

65,00 TL
Tükendi
9786257773522
849440
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Tarihsel Perspektiften Olaylar, Kişiler, Kararlar
On İki Levha Yayınları
65.00

Bu Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin Tarihi; Olaylar, Kişiler Ve Kararlar Üzerinden Ele Alınmıştır. Öncelikle Anayasa Yargısının Anayasacılık Fikri İçerisindeki Önemi Ve Dünyada Anayasa Yargısının Gelişimi Değerlendirilmiş, Sonrasında Türk Anayasa Mahkemesi "1961 Öncesi Dönem", "1962-1971 Dönemi", "1971-1982 Dönemi", "1982-2010 Dönemi" Ve "2010 Sonrası Dönem" Olmak Üzere Beş Evreye Ayrılarak İncelenmiştir. Her Dönem Kendi İçinde Mahkeme Başkanlarının Görev Süreleri Dikkate Alınarak Alt Bölümlere Ayrılmıştır. Her Bir Başkan Dönemi İse Norm Denetimi Ve Bireysel Başvuru (1982 Anayasası Dönemi İçin) Kararlarından Dönemin Gazetelerine Yansıyanlar Belirlenerek Özetlenmiştir.(Arka Kapaktan)

İçindekiler

Giriş

Birinci Bölüm

Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi Ve 1961 Anayasası Öncesi Dönemde Türkiye'deki Arayışlar

I. Siyasal İktidarın Sınırlandırılması Arayışları (Anayasacılık Hareketleri) Ve Anayasaya Uygunluk Denetiminin Ortaya Çıkışı

A. Siyasal İktidarın Sınırlandırılması Fikri Ve 1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası

Iı. Türkiye'de Anayasaya Uygunluk Denetimi Fikrinin Tarihi Gelişimi

A. 1876 Kanun-İ Esasi Dönemi

B. 1921 Teşkilat-I Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)

C. 1924 Anayasası

İkinci Bölüm

1961 Anayasası Döneminde Anayasaya Uygunluk Denetimi

I.27 Mayıs 1960askeri Darbesi Ve 1961 Anayasası'nın Hazırlanışı

Iı. Kurucu Meclis Tartışmalarında Anayasaya Uygunluk Denetimi

Iıı. 1961 Anayasası'nda Anayasa Mahkemesi

A. Üyelerin Seçimi

B. Üyeliğin Sona Ermesi

C. Görev Ve Yetkileri

D. Yargılama Ve Çalışma Usulü

E. Anayasa Mahkemesi Kararları

Iv. 44 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un Yasama Meclis(Ler)İ Görüşmeleri

A. Kanun Önerileri: Hükümet Tasarısı Ve Saadet Evren'in Önerisi

B. Genel Kurul Görüşmeleri

V. 1962-1971 Arası Dönemde Anayasa Mahkemesi

A. Mehmet İbrahim Sünuhi Arsan'ın Başkanlık Dönemi(22.06.1962 13.07.1964)

B. Ömer Lütfi Akadlı'nın Başkanlık Dönemi(7.10.1964 8.7.1966)

C. İbrahim Hilmi Senil'in Başkanlık Dönemi(8.7.1966 14.7.1968)

D. Ömer Lütfi Ömerbaş'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Vekalet Dönemi(15.07.1968 - 15.7.1970)

E. İsmail Hakkı Ketenoğlu'nun Başkanlık Dönemi(15.12.1970 14.07.1971)

Vı. 1971-1982 Arası Dönemde Anayasa Mahkemesi

A. Muhittin Taylan'ın Başkanlık Dönemi(14.07.1971 14.07.1975)

B. Kani Vrana'nın Başkanlık Dönemi(1.10.1975 13.07.1978)

C. Şevket Müftügil'in Başkanlık Dönemi(24.07.1978 07.08.1982)

Vıı. Anayasa Mahkemesinin 1962-1982 Arası Döneminin Değerlendirmesi

Üçüncü Bölüm

1982 Anayasası Dönemi

I. 1982-2010 Arası Dönemde Anayasa Mahkemesi

A. 1982 Anayasası'nın Hazırlanma Süreci Ve Anayasa Mahkemesi

B. 1982 2010 Arası Dönemde Anayasa Mahkemesinin Öne Çıkan Kararları

Iı. 2010 Sonrası Dönemde Anayasa Mahkemesi

A. 5982 Sayılı Kanunla Yapılan 2010 Anayasa Değişikliğinde Anayasa Mahkemesi

B. 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

C. 2017 Anayasa Değişikliğinde Anayasa Mahkemesi

D. 2010 Sonrası Anayasa Mahkemesinin Öne Çıkan Kararları

Iıı. Anayasa Mahkemesinin 1982-2020 Arası Döneminin Değerlendirilmesi

Sonuç Ve Değerlendirme

Kaynakça

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat