9786051700755
966119
Sınıf Yönetimi
Sınıf Yönetimi
55.00

Sınıf yönetiminde amaç etkili bir öğrenme ve öğretme ortamı yaratmaktır. Sınıfta uygun ve nitelikli bir ortam yaratmada öğretmenler öğrenme ve öğretme ortamının yöneticisi olarak öğrenci davranışlarını dersin amaçlarıyla bütünleştirmek isterler. Sınıf içerisinde çok sayıda öğrenci çok boyutluluk özelliklerini yansıtırlar. Ders işlenişinde öğrencilerin dersin bir parçası olarak güdülenmelerini sağlamak belli yeterliklere sahip olmayı gerektirir. Öğretmenler otoriter, demokratik ya da bırakınız yapsınlar anlayışlarıyla birçok kuram ve kavramı öğrenci davranışlarını değiştirmede, geliştirmede kullanabilirler. Öğretmenlerin sınıf yönetimi uygulamaları sonucunda öğrenciler nitelikli davranışlar kazanabilirler. Böylece derslerin amaçlarına ulaşması sağlanabilir. Öğrenciler, üzerlerinde bırakılan izler yoluyla uyumlu, istendik davranışlar sergileyebilirler. Bu nedenle sınıfın daha nitelikli bir hale getirilmesinde öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin önemli bir yeri vardır.

Sınıf yönetiminde öğretmenler; sorumluluk duygusu kazanma, davranışları kontrol etme, içsel disiplin sağlama, iletişim yeterliklerini artırma gibi yollarla öğrencilerin etkili öğrenme-öğretme sürecini yaşamalarına imkân verirler. Öğrenciler ders işlenişinde öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ile güdülenirler. Bu kitap öğretmenlerin sınıflarını daha iyi yöneterek öğrencilerin davranışları üzerinde olumlu etkiler bırakmasını sağlamak amacıyla yazılmıştır.

İçindekiler;

Bölüm 1: Sınıf Yönetiminin Temelleri
Bölüm 2: Sınıf Yönetimini Etkileyen Etkenler
Bölüm 3: Disiplin ve Sınıf Yönetim Yaklaşımları
Bölüm 4: Grup Dinamiği ve Sınıf Kuralları
Bölüm 5: Sınıfın Fiziksel Özellikleri ve Oturma Düzeni
Bölüm 6: Öğretmen Öğrenci İlişkileri ve İletişim Süreci
Bölüm 7: Öğretim Süreci ve Zaman Yönetimi
Bölüm 8: Sınıfta Güdüleme
Bölüm 9: İstenmeyen Davranışların Yönetimi
Bölüm 10: Öğretmen Liderliği
Bölüm 11: Özel Gereksinimli Öğrenciler ve Kaynaştırma EğitimiSayfa Sayısı: 272

Baskı Yılı: 2016


Dili: Türkçe
Yayınevi: Anı Yayınları
Kapat