9786059082549
651721
Memozina Xani
Memozina Xani
Avesta Yayınları
18.00

Beşen Mem u Zina ku Celadet Ali Bedirxan amade kiribu u di kovara Haware de çap bubu, bi nave “Memozina Xani” di nav weşanen Avesta de derket.

Herekol Azizan (Celadet Ali Bedirxan) di nivisek xwe de weha dibeje: “Ehmede Xani herweki bi xwe gotiye,Mem u Zînji xwe re kirine behane u bi ve hencete kula dile xwe bi der daye, derde milete xwe e ker u lal bi ziman kiriye u ew axivandiye. Mem u Zînji bo Ehmede Xani remzen Kurdistane, reziken welate wi ne. Xani dibine ko ew rezik winda dibin, kurdmanc bi zimanine din dixwinin u dinivisinin, bi reziken mileten din ve diçin, belgen xwe en nijadin ji xwe tavejin, dikevin renge mileten din u bi vi awayi u bi reva bindestiya wan dikin.”

Di ve xebate de meMem u Zina Haware u helbest u nivisen din en derbare Ehmede Xani de anin ba hev.

Kapat