Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Yön

Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Yönetim Uygulamaları İle Performans İlişkisinin İncelenmesi
Burcu Gürol

15,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Yönetim Uygulamaları İle Performans İlişkisinin İncelenmesi
Bankalarda Kurumsal Yönetim ve Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Yönetim Uygulamaları İle Performans İlişkisinin İncelenmesi
Gazi Kitabevi
15.00

İçindekiler:
1. Kurumsal Yönetim
1. Kurumsal Yönetim Kavramı
2. Kurumsal Yönetime İlişkin Temel Teoriler
3. Kurumsal Yönetim Sistemleri
4. Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Amaçları
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri
6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
2. Bankalarda Kurumsal Yönetim
1. Bankalarda Kurumsal Yönetimin Önemi
2. Basel Bankacılık Gözetimi ve Denetimi Komitesinin Bankalarda Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemeleri
3. Bankalarda Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi
3. Kurumsal Yönetime İlişkin Türkiye'de Yapılan Düzenlemeler
1. Bankacılık Kanunu'ndaki Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümler
2. Türk Ticaret Kanunu'ndaki Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümler
3. SPK Tarafından Yapılan Düzenlemeler
4. BDDK Tarafından Yapılan Düzenlemeler
4. Türkiye'de Bankacılık Sistemi ve Bankaların Kurumsal Yapısı
1. Türk Bankacılık Sistemine Genel Bakış
2. Türkiye'de Bankaların Yönetim Yapısı
3. Üst Yönetime Mensup Kişilerin Nitelik ve Sorumlulukları
5. Payları Borsada İşlem Gören Bankaların Yönetim Kurulu Yapıları ile Performans İlişkilerinin İncelenmesi
1. Bankaların Kurumsal Yönetimi ve Performanslarına İlişkin Literatürde Yer Alan Çalışmalar
2. Araştırmanın Amacı
3. Çalışmada Kullanılan Değişkenler
4. Veri Toplama Yöntemi ve Analiz Yöntemi
5. Verilerin Analizi
6. Amprik Analiz Sonuçları

Kapat