Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans Bülent Yıldız

Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans
Bülent Yıldız

32,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans
Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans
Hiperlink Yayınları
32.00

Son yıllarda sağlık hizmetleri alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte hastane işletmeciliğinde de önemli değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Kendi doğası gereği pahalı olan sağlık hizmetleri Türkiye'de son yıllarda Devlet politikaları kapsamında yürütülen sağlıkta dönüşüm ve iyileştirme çalışmalarının paralelinde hasta ve çalışan memnuniyet ve beklentilerinin de artmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda artan beklentiler ile birlikte hastanelerde yatırım, hizmet üretim, genel yönetim giderleri de artış göstermiştir.

Devlet hastanelerinin haricinde özel hastanelerinde sektörde faaliyet gösteriyor olması hastaneler arasında rekabeti ortaya çıkarmıştır. Hasta ve çalışan beklentilerinin arttığı, maliyetlerin yükseldiği, rekabet şartlarının zorlaştığı hastane işletmeciliğinde ki bu durum yöneticileri kalite ve maliyet odaklı çalışmaya sevk etmiştir. Bu çerçevede hastane yönetimleri varlıklarını, gelir ve nakit elde etmek amacıyla nasıl kullandıklarını ortaya koymak için finansal performans ölçümüne ihtiyaç duymaktadırlar. Yapılacak finansal performans ölçümü ile hastane yönetimleri kesintisiz yürütmek durumunda oldukları sağlık hizmetlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadırlar.

Kapat