Mahmud Paşa Adni Divanı
Mahmud Paşa Adni Divanı
Akçağ Yayınları
12.00
Devletten cihan imparatorluğuna gidilen yolda, şair hükümdarlarımızdan Fatih Sultan Mehmet ile şair vezirlerimizden Mahmut Paşa'nın görkemli beraberliği, eski tabirle "nur üzre nûr" olmuştur.

Vezirlik ve Rumeli Beylerbeyliği görevlerindeki üstün başarılarının yanı sıra, şair gönlünün bir tezahürü olan engin insan sevgisi, hayır işleri ve vakıfları sebebiyle halk nazarında velilik mertebesine yükselen Mahmut Paşa'nın hayatı hazin bir şekilde sona ermiştir. Onun edebi iddiadan uzak ve fakat dil bakımından son derece önemli ve değerli, küçük hacimli divanı, geleneksel ve çağdaş dilbilgisi ilkeleri birleştirilerek bu çalışmayla incelenmiştir.
(Tanıtım Yazısından)
Kapat