Çanakkale İli Yenice İlçesinin Swot Analizi İle Sosyo Ekonomik Değerle

Çanakkale İli Yenice İlçesinin Swot Analizi İle Sosyo Ekonomik Değerlendirilmesi
Betül Balkan Akan

34,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Çanakkale İli Yenice İlçesinin Swot Analizi İle Sosyo Ekonomik Değerlendirilmesi
Çanakkale İli Yenice İlçesinin Swot Analizi İle Sosyo Ekonomik Değerlendirilmesi
Paradigma Akademi Yayınları - Akademik Kitaplar
34.00

Sosyal ve kültürel değişme süreci, pek çok yöreyi olduğu gibi Çanakkale ilini ve ilçelerini de etkisi altına almaktadır. Çanakkale ili sosyal ve kültürel açıdan ilgi çekici özellikler taşımaktadır. Yenice ilçesi Çanakkale ilinin sosyal ve ekonomik potansiyellere sahip ilçelerinden biridir. Bu çalışmanın amacı; elde edilen verilere göre sosyo ekonomik niceliksel değerleri saptamak ve Yenice ilçesinin sosyo ekonomisi üzerine olan etkilerini belirlemektir.

Yenice ilçesi, ülke coğrafyasına bakıldığında Kaz Dağları bölgesi olarak anılan sahada yer almaktadır. Bölgenin önemli özelliklerinden biri olarak geniş ormanlık sahası nedeniyle, orman ve orman içi köy yerleşim birimleri, orman ürünleri ana işlemi ve yan sanayi kolları özellikle sermaye ve emek bileşkesi açısından irdelenmesi gereken konular arasındadır. Ormanlık alan açısından zengin olan ilçede özellikle üzerinde durulması gereken diğer bir konu ise turizmdir. Ayrıca dağ ve av turizmi de bu konunun ilgi alanına girmektedir.

Bugüne kadar yapılmış olan bölgesel araştırmaları incelediğimizde bir yörenin kalkınma potansiyellerini belirlemek için sosyal ve ekonomik olgular incelenmiştir.

Ayrıca bu tip çalışmalarda sosyal ve ekonomik sektörler teker teker ele alınmış ve o yörenin sosyo ekonomik durumu ortaya konulduktan sonra analizler yapılmıştır.

Bu çalışmada da araştırmadaki bulgular ortaya konulduktan sonra ortaya çıkacak sonuçlar SWOT analizi perspektifinden yararlanılarak değerlendirilecektir. Bu yöntemin seçiliş sebebi; yörenin sahip olduğu güçlü ve zayıf yanları belirlemektir.

Ayrıca ileride elde edilebilecek fırsatları veya oluşabilecek tehditleri ortaya koymaktır.

Kapat