Bitmeyen İhanet Berdal Aral

Bitmeyen İhanet: Emperyalizmin Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk
Emperyalizm Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk
Berdal Aral

28,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Bitmeyen İhanet: Emperyalizmin Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk
Bitmeyen İhanet: Emperyalizmin Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk Emperyalizm Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk
Çıra Yayınları
28.00

Kuşku yok ki, “Filistin Sorunu”, Ortadoğu'daki ve belki detüm İslam dünyasındaki “sorunların anası”dır. Bu sorun çözülmediği müddetçe, Ortadoğu coğrafyasının huzura kavuşmasını beklemek hayâldir. Siyonist devlet ile başta ABD olmak üzere onun destekçisi olan emperyalist aktörlerin bugün Filistin sorununu çözümsüzlüğe terk etmiş olmaları, aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasındaki ve daha genel olarak İslam dünyasındaki emperyalist kıskacın henüz yeterince gevşetilememiş olmasının da başta gelen delilidir.

Bu kitabın, Filistin Sorunu'na ilişkin literatüre şu dört açıdan katkıda bulunduğu ileri sürülebilir: birincisi, bu çalışmada Filistin Sorunu uluslararası hukuk açısından ele alınmaktadır; ikincisi, kitaptaki uluslararası hukuk tahlilleri disiplinler-arası bir yaklaşım içinde yapılmaktadır; üçüncüsü, Arap Ortadoğu'sunun 20. yüzyılda manda rejimleri altına konma süreci ve bunun yol açtığı siyasî travmalar, Filistin'deki Siyonist sömürgeciliğin ve İsrail yayılmacılığının hedefine ulaşmasına imkân veren daha genel bağlam olarak kitapta incelenmektedir; son olarak, bu kitapta, “sorunun bir parçası” olarak, Filistin trajedisine ilişkin küresel düzeydeki hâkim akademik söyleme de ışık tutulmaktadır.

Kapat