9786053335665
404868
Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri
Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri
Beta Yayınevi
32.50

Kitapta yönetim biliminin temel çerçevesine giren konular güncel bilgiler verilerek, hem bu alanda yüksek öğrenim gören öğrencilere, hem yöneticilere ve diğer ilgilenen kişilere bu disiplinin mevcut literatürüne uygun bir metin akışı sağlamıştır.

Yönetim bilimi içine dahil edilebilecek ayrıntıda pek çok konu ele alınabilir. Ancak başlıca konuları optimal hacimde anlatmak ve bütünlüğü bozmadan konuları toparlamak daha rasyonel görülmüştür.

Konu Başlıkları

Yönetim Bilimi: Kuramsal Giriş
Yönetim ve Organizasyon
Organizasyon Kuramları (Örgür Teorileri)
Modern Organizasyon Kuramları (Çağdaş Örgüt Teorileri)
Yönetim Fonksiyonları
Organizasyon Amaçlarına Ulaşmada Liderin Yeri ve Fonksiyonu
Yönetim Biliminin Temel Alanı Olarak Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Temel Bir Yönetim Sorunu Olarak Kamu Bürokrasisinde Bozulma ve Politik Yozlaşma

Kapat