9786055145033
459088
Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar
Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar
Orion Kitabevi - Akademik Kitaplar
30.00

Her geçen gün önemi artan karşılaştırmalı kamu yönetimi, üniversitelerimizde bugün düne göre daha çok rağbet görmektedir. Bu ve benzeri adlarla zorunlu ve seçmeli olarak lisans ve lisansüstü dersler giderek yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızın bu alanda bir boşluğu doldurduğunu ve derslerde ana kaynak olarak kullanıldığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir.Yeni baskıda kitap tümüyle gözden geçirilmiş, gerekli düzeltmeler yapılmış ve güncellenmiştir. Eser, üçüncü baskısıyla kuşkusuz daha güncel ve yararlı bir hale gelmiştir. Eserde devletlerin tanıtıldığı bölümlerde bir değişikliğe gidilmemiştir. Gerek bölüm sayısı, gerekse bölümlerde işlenen devletler itibariyle, kitabın bugüne kadarki kullanımında belli bir optimalin yakalandığını bize göstermiştir. Bu kapsamda devlet ve kamu yönetimi sistemlerinin nasıl karşılaştırılabileceğini açıkladığımız ve on kriter çerçevesinde bir karşılaştırma yaklaşımı sunduğumuz Giriş Bölümünde sonra, sırasıyla Fransa, ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Rusya, Çin, Hindistan, Yeni Zelanda, Mısır ve Azerbaycan devletleri işlenmiştir. Bu devletlerin önce Genel Ülke Profilleri verilmiş, ardından Siyasal Yapıları tanıtılmıştır. Sonra Yönetsel Yapıları açıklanarak bir bütün olarak devlet gerekli boyutları ve noktaları itibariyle anlatılmıştır. Her bölümün sonunda Bölüm Kaynakçası sıralanmış, kitabın sonunda ise Genel Kaynakça verilmiştir.Kitabımızın bugünün dünyasında devletleri ve sistemlerini tanımak konusunda hem akademik hem de aktüel bir nitelikte işlevsel bir kapsam ve içeriğe sahip olduğu düşünülmektedir. Dünyanın çok hızlı bir değişim süreci yaşadığı bu çağda bu gibi eserlerin yeri ve zamanı geldiğinde güncellenmesinin ve değişimleri izah etmesinin kendi ölçüsünde önemli bir misyon olduğu ortadadır.

Kapat