Bölgesel Politikalar
Bölgesel Politikalar
Umuttepe Yayınları
46.00

Dünya politikası içerisinde önemli küresel veya bölgesel güç merkezleri olarak kabul edilen ülkelerin politika anlayışları ve gelecekteki olası politik açılımları gittikçe önemlerini attırmaktadır. Uluslararası ilişkiler disiplininde; ekonomik, politik, sosyal ve kültürel anlamda sorun halini almış veya alma potansiyeli olan; azınlıklar, çevre, enerji vs... gibi konuları özellikle bölgesel odaklı olarak inceleme gereği duyulmaktadır. Bu bölgeler Türkiye'nin yakından ilintili ve ilgili olduğu Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Avrupa Birliği, Balkanlar ve Uzak Doğu gibi coğrafyalar daha da ön plana çıkartılarak işlenmeye çalışılmıştır.

Türkiye'nin bölge ülkeleri ile tarihsel, iktisadi, kültürel, ve sosyal ve politik bağları ayrıca gözetilerek bu bölgelerin araştırılması üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu kapsamda, kitapta yer alan analizler, bölge düzeyinde yoğunlaştırılmış ve bunların Türike ile ilişkilendirilmesine ayrı bir özen gösterilmiştir.

Kapat