İşletmelerde Yetenek Yönetimi Çalışan Yaratıcılığı Yenilikçi Davranış

İşletmelerde Yetenek Yönetimi Çalışan Yaratıcılığı Yenilikçi Davranış Turizm Sektöründe Bir Araştırma
Bayram Kırmızıgül

27,50 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786257315562
860907
İşletmelerde Yetenek Yönetimi Çalışan Yaratıcılığı Yenilikçi Davranış Turizm Sektöründe Bir Araştırma
İşletmelerde Yetenek Yönetimi Çalışan Yaratıcılığı Yenilikçi Davranış Turizm Sektöründe Bir Araştırma
Gazi Kitabevi
27.50

İçindekiler
I. Bölüm – Yetenek Yönetimi
1. Yetenek Kavramına Giriş
2. Tarihsel Süreçte Yetenek
3. Yetenek İle Karıştırılabilen Benzer Kavramlar
4. İş Hayatında Yetenek
5. Yetenek Yönetimi
II. Bölüm – işletmelerde çalışan yaratıcılığı
1. Yaratıcılık Kavramına Giriş
2. Yaratıcılık Olgusunu Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar
3. Yaratıcılığın Gelişim Evreleri
4. Yaratıcılığı Oluşturan Temel Bileşenler
5. İşletmelerde Yaratıcılık
6. Çalışanların Yaratıcılığına Etki Eden Faktörler
7. Çalışan Yaratıcılığı Üzerine Bir Literatür Araştırması
III. Bölüm – İşletmelerde Yenilikçilik
1. Yenilik Kavramına Giriş
2. Yenilik ve İlişkili Kavramlar
3. Yenilik Konusuna Yönelik Yaklaşımlar
4. İşletmelerde Yenilik Türleri
5. Yenilikçiliğin Kaynakları
6. Bireysel ve Örgütsel Yenilikçilik
7. Yenilikçi Stratejiler
8. Yenilikçiliğin İşletmeler İçin Önemi
9. İşletmelerde Yenilikçiliği Etkileyen Faktörler
10. İşletmelerde Yenilik Sürecinin Aşamaları
11. İşletmelerde Yenilikçilik Alanında Yapılan Çalışmalar
IV. Bölüm – turizm sektöründe bir araştırma turizm işletmelerinde çalışanların yetenek yönetimi algılarının yaratıcı ve yenilikçi performanslarına etkileri
1. Değişkenler Arası İlişkiler ve Araştırmanın Hipotezleri
2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
3. Veri Toplama Araçları ve Analiz Yöntemleri
4. Ana Kütle ve Örneklem
5. Bulgular ve Yorumlar

Kapat