İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Bayram Ali Çetinkaya

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
Bayram Ali Çetinkaya

45,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
Rağbet Yayınları
45.00

Ruh ve maddeden teşekkül eden insan, erdem ve erdemsizliklerin de fâili durumundadır. Bir başkaifadeyle erdem ve haz arasında varlığını gerçekleştiren insan için ahlâkî prensipleri hayat rehberi halinegetirmek bir varoluş sorunudur.

Felsefenin hikmetin pratik yönünün önemli bir parçası ahlaktır. Ahlak felsefesi tek bir bakışınhakim olmadığı bir gerçeklik alanıdır. Farklı bakış açıları ahlâk felsefenin zenginliği olarakdeğerlendirilmelidir. Bununla birlikte ahlâk felsefesi içinde; İslam ahlak felsefesi, din ve vahiy eksenli birdüşünceyi de beraberinde getirmektedir.

Kutsal ve değerin en yüksek amacı olan mutluluk, erdemlerle süslenmiş bir hayat felsefesiniuygulamakla kazanılır. Hüzün ve mutsuzluğun olmadığı bir hayat, insanların yaşama sevinç ve istekleriniarttırarak kaliteli bir ömrü sunmaktadır. Bu ömür içinde üzüntü, hüzün, çile ve ıstırabın olmaması,erdemlerin her zaman ve mekanda yaşanmasıyla mümkündür.

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi kitabı bu konular üzerinden bir ahlak öğretisini hatırlatmayı öneçıkarırken bunun bir ütopya olmadığını da göstermeye gayret etmektedir. Bunu yaparken, İslam ahlakesasları ve felsefesinin öncelikle teorik nazari kısmını, akabinde ise pratik uygulanabilir sahasınıirdelemeye ve yansıtmaya çalışmaktadır.

Kapat