9789751023230
787408
Kağıttan Düşler
Kağıttan Düşler
14.81

Orta Asya'nın ileri karakollarındaki bir kasabada hırslı bir katip, başyapıtını yazma hayalleri ile yaşamaktadır. Ama eserine başlayabilmesi için önce tarifi mümkün olmayan güzellikte, dağlardaki karlar gibi saf o mükemmel kağıdı bulmak zorundadır.

Şahların, sultanların ve çarların birbirleriyle müttefiklik kurdukları, sayısız anlaşmalar yaparak birbirlerini denedikleri, on dokuzuncu yüzyılın hareketli zamanlan yaşanmaktadır. Burası casuslar ve âlimlerin, din adamları ve sahte doktorların, general ve prenslerin, hırsızların, entrikaların, mucizelerin ve cinayetlerin kol gezdiği bir dünyadır. Bu dünyada her şey kağıda endekslidir. Onsuz diplomasi, ticaret, sanat, hatta aşk bile imkânsızdır.

Katip, eski usullerle imal edilmiş saman kağıdı ve paçavra kağıdının, o zamanın metotlarıyla kağıt hamurundan imal edilmiş kağıdın peşinden, camiden saraya, hisardan pazara ve sonunda geleceğin donuk halde titreşen sayfalarına doğru sürükleneceği bir maceraya atılacaktır.

Kağıttan Düşler mükemmel bir alegori, ilham kaynağına dair bir hikaye ve dünyalar arasında titresen ışığın masalı.

Kapat