Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Akademisyen Kitabevi
75.00

Bölüm 1 Edebî Çeviriye Biçembilimsel Bir Yaklaşım: Trıstram Shandy Romanında Önceleme

Bölüm 2 Fransızca Adıl Tümleç Kullanımının Yanlış ÇözümlemesiYöntemiyle Karşıtsal Bir İncelemesi

Bölüm 3 Henry James'in Roman Sanatının“The Amerıcan”,“The Ambassadors” ve “The Portraıt Of A Lady”Eserlerindeki Tezahürü

Bölüm 4 Azerbaycan Tiyatro Toplulukları Üzerine Bir İnceleme

Bölüm 5 Dil, Kimlik Ve Kültür Etkileşimi

Bölüm 6 Menteşe'deki Silikmağara-İn Adlarının Kelime-Anlambilimlik Değerlendirmesi

Bölüm 7 20. Yüzyılda Doğu Türkçesine Tercüme Edilmiş Fıkhu'l-Ekberve Dil Özellikleri Üzerine

Bölüm 8 Muhacirlerin Makalelerinde İsmail Bey Gaspıralı'nınSiyasi ve İdeolojik Görüşleri

Bölüm 9 Klasik Dönem Arap Şiirinde Mecâzla İlgili Sanatlar

Bölüm 10 Üç Cümel Ve Arap Dilindeki Yeri

Bölüm 11 İnanç Turizmi Bağlamında Gaziantep

Bölüm 12 Kazak Çocuk Edebiyatı Üzerine

Kapat