9786052396285
597272
Temel İşletmecilik Bilgisi
Temel İşletmecilik Bilgisi
Akademisyen Kitabevi
30.00

"Temel İşletmecilik Bilgisi, değiştirilmiş ve geliştirilmiş 7. Baskı" başlığını taşıyan bu kitap; üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Meslek Yüksekokullarının işletme, muhasebe ve benzer bölümlerinde öğrenim görmekte olan birinci sınıf öğrencilerine; bir işletmenin yerine getirdiği üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları fonksiyonları, yönetim ve örgütleme kavramları ve halen işletmelerde kullanılmakta olan yönetsel teknikler ve araçlar hakkında temel nitelikte bilgiler vererek, yukarıda ifade edilen zorlukların üstesinden başarıyla gelebilme konusunda onları hazırlamayı amaçlamaktadır.

Bu kitapta; bir işletmenin yerine getirdiği üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları fonksiyonları ile yönetim, örgütleme, rekabet, kalite ve diğer konulara ilişkin ilke ve teknikler, kar amacı güden bir işletme temel alınarak açıklanmaktadır. Bununla birlikte, kitapta ele alınan konulara ilişkin ilke ve teknikler, kar amacı gütmeyen işletmelerde de büyük ölçüde geçerlidir.

Kapat