Teşi
Teşi
Ava Yayınları
8.00
"Teşiyen ku Azad hawara xwe digihine wan u ji wan dixwaze ku bibin veresen qirina wi, twşiya dayiken kurwenda, teşiya dayiken ku kulen xwe bi ser deste şeve de dirisin, teşiya dayiken ku di tenura dile xwe de nane evine dipehtin in... Azad jiyina bi qirin dike qirina jiyana me."
-Arjin Ari-
(Arka Kapak)
Kapat