Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları - Vaka Analizleri İle Aysun Kahraman

Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları - Vaka Analizleri İle
Aysun Kahraman, Esra Güven

63,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları - Vaka Analizleri İle
Yeni Nesil Pazarlama Yaklaşımları - Vaka Analizleri İle
Gazi Kitabevi
63.00

Birinci Bölüm Müşteri Değeri Kavramı Ve Değer Temelli Pazarlama Yaklaşımları

İkinci Bölüm Deneyimsel Pazarlama

Üçüncü Bölüm Hizmet Baskin Mantik

Dördüncü Bölüm Nöropazarlama

Beşinci Bölüm Çok Katmanlı Pazarlama (Ağ Pazarlama)

Altıncı Bölüm Pazarlama 4.0. Ve Değİşen Tüketici

Yedinci Bölüm Tüketici Sinizmi

Sekizinci Bölüm Niş Pazarlama

Dokuzuncu Bölüm Sürdürülebilir Pazarlama

Onuncu Bölüm Dijital Pazarlama

On Birinci Bölüm Elektronik Ağizdan Ağıza Pazarlama (E-Wom)

On İkinci Bölüm Mobil Pazarlama Ve Mobil Reklam

On Üçüncü Bölüm Oyun Temelli Reklam

On Dördüncü Bölüm Doğal Reklamcılık

On Beşinci Bölüm Sosyal Medya Pazarlaması

On Altıncı Bölüm Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimine Etkisi

On Yedinci Bölüm Sosyal Müşterİ İlişkileri Yönetimi

On Sekizinci Bölüm Müşteri Şikayetleri Yönetimi

On Dokuzuncu Bölüm İçerik Pazarlaması

Yirminci Bölüm Pazarlamada Veri Madenciliği

Yirmi Birinci Bölüm Bütüncül Kanal Stratejisi

Kapat