Finansal Yönetim Aysel Gündoğdu

Finansal Yönetim
Aysel Gündoğdu

43,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257358439
871480
Finansal Yönetim
Finansal Yönetim
Gazi Kitabevi
43.00

İçindekiler
Birinci Bölüm – Finansal Yönetim Ve İşlevleri
İkinci Bölüm – Finansal Yönetim Ve İşletmelerin Hukuki Yapıları
Üçüncü Bölüm – Finansal Piyasalar Ve Kurumlar
Dördüncü Bölüm – Finansal Piyasa Araçları
Beşinci Bölüm – Finansal Analiz
Altıncı Bölüm – Nakit Yönetimi
Yedinci Bölüm – Paranın Zaman Değeri
Sekizinci Bölüm – Finansal Planlama Ve Kontrol
Dokuzuncu Bölüm – Çalışma Sermayesi Yönetimi
Onuncu Bölüm – Alacak Ve Stok Yönetimi
Onbirinci Bölüm – Yabancı Kaynak İle Finansman
Onikinci Bölüm – Özkaynak İle Finansman
Onüçüncü Bölüm – Alternatif Finansman Yöntemleri
Ondördüncü Bölüm – Tahvil, Hazine Bonosu Ve Pay Değerlemesi
Onbeşinci Bölüm – Sermaye Maliyeti
Onaltıncı Bölüm – Sermaye Bütçelemesi
Onyedinci Bölüm – Sermaye Yapısı
Onsekizinci Bölüm – Kar Dağıtım Politikası
Ondokuzuncu Bölüm – İşletme Değerinin Tespiti
Yirminci Bölüm – Finansal Başarısızlık

Kapat