Rusça Gramer
Rusça Gramer
Kapadokya Kitabevi
37.50

Rusçanın Fonetik, Morfoloji ve Sentaks kurallarının incelendiği bu kitabın Fonetik bölümünde Rusçada harflerin okunuşu, vurgu sistemi ve tonlama konuları, Morfoloji bölümünde Rusçada ad ve durumları, sıfatlar, adıllar, sayılar, belirteçler, eylemler, zamanları, kipler, ortaçlar ve ulaçlar, Sentaks bölümünde ise Rusça tümce çeşitleri, bu tümcelerde yer alan temel ve yardımcı ögeler, sözcük öbekleri ve bunların tümce içindeki görevleri, birbirleriyle olan ilişkileri, dizilişleri, yan tümce türleri, bunların ama tümceyle bağlanış şekilleri ve bağlaçlar tanıtılmaktadır.
Kitapta her bölümden sonra alıştırmalar verilerek konunun pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Bu alıştırmalarda kullanılan sözcükler öğretici ve dili öğrenen kişinin yardımıyla çeşitlendirilebilir. Sınıf içi uygulamarda öğrencilerin kitapta verilen her yeni dilbilgisi kuralını anlayıp anlamadığı sık sık alıştırmalarla kontrol edilmelidir. Dil öğreniminde esas tekrardır. Bu nedenle dili öğrenirken kuralların özümsenebilmesi için gerekirse kuralların ve hatta konunun tekrarlanılmasından kaçınılmamalıdır.

Kapat