Rus Edebiyatı (11. - 17. Yüzyıl)
Rus Edebiyatı (11. - 17. Yüzyıl)
Multilingual Yabancı Dil Yayınları
11.11
Rus Edebiyatının XI. yüzyıldan XVII. yüzyılın sonuna kadar bir dönemini kapsayan bu kitapta anılan yüzyılların tarihsel ve kültürel özelliklerine ve bu yüzyıllar arasında Eski Rusçayla kaleme alınmış en önemli dini, edebi ve tarihi el yazması eserlerin tanıtımına yer verilmiştir. Çağdaş Rus yazarlarının pek çok eserinde yansımalarına rastladığımız bu eserlerin tanıtımının yanısıra orjinalleri de kitabın sonuna eklenerek, okuyucuya XI. - XVII. yüzyıl edebiyatına geniş bir açıdan bakmaları ve bu eserlerin çağdaş Rus edebiyatına nasıl yansıdığını görebilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.
Eski Rusçayla Çağdaş Rusça arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, kitapta, eserlerin tanıtımında orjinal metinlerden verilen örnekler Türkçeye çevrilmiştir. Kitabın sonunda verilen metinler ise orijinal dilde bırakılmıştır.
(Arka Kapak)
Kapat