Eski Slavca Dilbilgisi
Eski Slavca Dilbilgisi
Multilingual Yabancı Dil Yayınları
7.41
Eski Slavca, bir diğer adıyla Eski Kilise Slavcası, IX. y.y.'ın ikinci yarısında Slavların kullandıkları edebi dile verilen addır. Bu döneme ait bize ulaşan elyazmaları daha çok X. ve XI. y.y.'dan kalma eserlerdir. Bu eserler çoğunlukla Yunancadan Slavcaya çevrilmiş olan dini kitaplardır. Bugün çağdaş Slav dillerinin tarihsel gelişimlerini öğrenmek açısından Eski Slavca büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Eski Slavca büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Eski Slavca tüm Slav dillerinin ses bilgisi, biçimbilgisi ve sözdizimi alanında gözlemlenen gelişmelere ışık tutan önemli bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hem tüm Slav dilleri üzerine yapılan çalışmalara hem de tarihsel araştırmalara bir kaynak olarak hazırlanan bu kitapta Eski Slavca hem sesbilgisi, hem biçimbilgisi, hem de sözdizimi açısından tüm detaylarıyla ele alınmış ve kitabın sonunda elyazmaları tanıtılmıştır.
(Arka Kapak)
Kapat