18. Yüzyıl Rus Edebiyatı
18. Yüzyıl Rus Edebiyatı
Multilingual Yabancı Dil Yayınları
12.00
XVIII. yüzyılın yazarlarının ve eserlerinin tanıtıldığı bu antoloji yıllarca hiç yaşanmamış gibi göz ardı edilen ya da önemsenmeyen o görkemli yüzyılı Rus edebiyatı araştırmacılarının ve öğrencilerinin önüne serebilmek, bu dönemin önemli yazarlarını ve eserlerini tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır.

Okuyucu bu antolojide çağın içine girdikçe Rus edebiyatının ne kadar engin olduğunu, Sabah ve Akşam Meditasyonu'nu kaleme alan Lomonosov gibi büyük bir dehanın ve büyük bir dil üstadının, II. Ekateıina ve mahiyetinin usta bir dille eleştirildiği Felitsa adlı methiyesiyle Derjavin'in, trajedilerinde Rus otokrasisine ve özellikle de II.Ekaterina yönetimine karşı gelen ve Dimitriy Samozvanets adlı eseriyle Rus edebiyat tarihinde ilk politik trajedinin başlangıcına imza atan Sumarokov'un, Sumarokov'la birlikte Rus edebiyatının La Fontaine'ni olarak anılan Knlov'un, Zavallı Liza'vun büyük nesir yazan ve Rus Devletinin Tarihini kaleme alan büyük tarihçi, Rus edebi dilini Eski Kilise S lavca sı sözcüklerden arındırma hareketini başlatan Karamzin'in varolduğunu keşfedecektir.
Okuyucu aynı zamanda bu yüzyıl içinde yaşamış yazarların hepsinin aslında yaşadıkları çağın birer kahramanı olduklarını, içinde yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarlı, çarları ve onların yandaşlarını eleştirebilecek ve onlara ders verecek kadar yürekli, ancak bu yüreklilikleri nedeniyle bazen Sibirya'ya sürgüne gönderilmiş ve sürgünde bile çarların ve boyarların imtiyazlarını kötüye kullanmalarını eleştirmeye devam etmiş ve sertliğin kaldırılması için yazılar yazmış, gazeteler çıkarmış geniş bir kitleyi oluşturduklarını görecektir.

Klasisizm ve daha sonra da sentimentalizmden romantizme geçiş dönemi olarak anılan bu dönemde yazılan eserleri okuyanlar realizmin aslında Rus edebiyatında XIX. yüzyılın sonlarından itibaren değil XVIII. yüzyıldan başladığına tanık olacaklardır.
(Tanıtım Yazısından)
Kapat