Yeşil Gezegen
Yeşil Gezegen
Optimist Yayın Dağıtım
9.00

Yenilenebilir enerjiler ile yenilenemez enerjiler arasındaki farkları; fosil yakıtların neler olduğunu;

güneş enerjisi, biyokütle, yer ısısı, rüzgâr ve su kullanılarak nasıl enerji üretilebildiğini öğrenecek; bu arada deneyler yapıp, sorular yanıtlayıp testler çözeceksiniz.

Kapat