Gelir Vergisi Açısından Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Açısından Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Ayhan Karagöz

26,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Gelir Vergisi Açısından Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Gelir Vergisi Açısından Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Gazi Kitabevi
26.00

Kitap tanıtım yazısı

İçindekiler

Birinci bölüm

Vergilendirilme temeli bakimindan teorik

Olarak serbest meslek kazanci

1.1. Kamu geliri ve vergi kavramı

1.2. Vergi teorisi

1.3. Vergilemenin amaçları

1.3.1. Mali amaçlar

1.3.2. Mali olmayan amaçlar

1.4. Vergilendirme İlkeleri

1.5. Gelir vergisinin çeşitleri

1.6. Serbest meslek kazancının sermaye ve emek geliri

Açısından değerlendirilmesi

1.7. Sermaye ve emek gelirlerinin ayrı olarak vergilendirilmesi:

İkili vergileme kavramı

İkİnci bölüm

Türkİye'de serbest meslek kazançlarinin

Vergİlendİrİlmesİ

2.2. 1950-1960 arası dönem

2.3. 1960 ‘tan günümüze

2.4. Serbest meslek erbabı

2.5. Serbest meslek faaliyetinde kazancın elde edilmesi

2.6. Mesleki teşekküllerce belirlenen asgari ücret tarifesi

Durumunda tahsilatlar

Xii İçindekiler

2.7. Serbest meslek erbabının tutacağı defter ve

Düzenleyeceği belgeler

2.8. Serbest meslek kazancının tespiti

2.9. Gelir vergisinden İstisna edilen serbest meslek kazançları

2.10. Serbest meslek kazançlarının beyanı ve ödenmesi

2.11. Serbest meslek kazançlarında beyanname üzerinden

Yapılacak İndirimler

2.12. Serbest meslek faaliyetlerinde geçici vergi

Üçüncü bölüm

Seçİlmİş ülkelerde ve türkİye'de serbest

Meslek kazançlarinin vergİlendİrİlmesİnİn

Karşilaştirilmasi ve önerİler

3.1. Küreselleşme ve vergi rekabetinin serbest meslek kazançlarının

Vergilendirilmesiyle İlişkisi

3.2. Seçilmiş ülkelerin serbest meslek kazançları açısından

Vergilendirme sistemleri

3.3. Karşılaştırmalı analiz

3.4. Türkiye İçin serbest meslek kazançlarının

Vergilendirilmesinde bazı sorunlar ve öneriler

Uygulaması açısından öneriler

Kapat