Tarihi ve Kültürel Varlıklar Açısından Baskil Aygün Çam

Tarihi ve Kültürel Varlıklar Açısından Baskil
Aygün Çam

44,00 TL
Tarihi ve Kültürel Varlıklar Açısından Baskil
Tarihi ve Kültürel Varlıklar Açısından Baskil
Platanus Publishing
44.00

Anadolu bin yıllardan beri birçok medeniyete, ulusa, devlete ev sahip-liği yapmış eşsiz topraklardır. Nice hanedanlıklar, nice uluslar yaşam sür-müşlerdir. Bunun akabinde ülkenin hemen hemen her bölgesi tarihi ve kül-türel varlıklar açısından adeta cennet köşesidir. Bu tarihi zenginliklere sa-hip en önemli merkezlerden birisi de Yukarı Fırat'ın göz bebeği olan Ela-zığ'ın Baskil ilçesidir. İlk çağlardan beri insanlık tarihinin yerleşim bölge-lerinden biridir Baskil ilçesi. Özellikle Fırat suyunun kıyı kesimleri olan alanlar tarım hayatına geçiş yapan insanoğlunun yaşam alanıdır. Sonraki dönemlerde yine aynı bölgeyi yaşam alanı olarak seçmişlerdir. Yine Urar-tuların batıdaki en uç noktası Baskil ilçesidir.

Bu çalışmamızda Baskil ilçesinin sahip olduğu tarihi ve kültürel varlık-lara değindik. Birçok yapıyla ilgili en temel bilgileri sunmuş olduk.

Kapat